Privatisering är fel väg för primärvården

Replik på Ulf Wahllöfs (M) debattartikel ”Primärvården i Västerbotten måste prova nya vägar” på norran.se den 5/5.

”Vi socialdemokrater anser att Moderaternas privatiseringspolitik är helt fel väg att gå om vi ska kunna säkerställa en mer tillgänglig, jämställd och jämlik primärvård i hela länet.”

”Vi socialdemokrater anser att Moderaternas privatiseringspolitik är helt fel väg att gå om vi ska kunna säkerställa en mer tillgänglig, jämställd och jämlik primärvård i hela länet.”

Foto: Foto: Roine Sandlén.

Replik2024-06-05 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett debattinlägg i början av maj uttrycker moderaten Ulf Wahllöf och Moderaterna i regionen att de vill se en ”ny väg” på lösningar för att kunna möta primärvårdens utmaningar. Föga överraskande kan vi åter konstatera att när Moderaterna uttrycker förslag om en ”ny väg” är det som vi tidigare upplevt att man vill bygga en primärvård på privata lösningar med ett mindre vårdutbud.

Vi socialdemokrater anser att Moderaternas privatiseringspolitik är helt fel väg att gå om vi ska kunna säkerställa en mer tillgänglig, jämställd och jämlik primärvård i hela länet. För att stärka upp primärvården och möta patienternas och personalens alltmer komplexa behov och förväntningar, behöver vi ta ett helhetsgrepp kring en rad åtgärder.

Tillsammans med våra samarbetspartier har vi genomfört en rad dialoger med medborgare och med ett stort urval yrkeskategorier inom vården, och genom dessa bildat oss en uppfattning om vilka åtgärder som ur ett patient- och personalperspektiv är viktiga för att möjliggöra en positiv utveckling för länets primärvård.

Vi ser bland annat att primärvård, specialistvård och kommuner behöver ta ett gemensamt ansvar för hela vårdkedjan och med ett personcentrerat arbetssätt. Primärvården behöver klara att hantera mer och fler behov hos medborgarna, nära där man bor och befinner sig. För att det ska ske på ett hållbart sätt behöver primärvården resursförstärkas. Även viktigt att ha en samlad ingång till vården som ska finnas tillgänglig dygnet runt.

Inom primärvården vill vi se mer av det förebyggande arbetet i det dagliga mötet med patienterna. Här ska ett tydligt samarbete mellan beteendemedicin, folkhälsoenheten och primärvården utvecklas i nära vård.

Därtill måste professionerna få utrymme och mandat att utföra sitt arbete. Detta genom ett tryggt och nära ledarskap med mandat att ta beslut. Socialstyrelsens rekommendation om maximalt 1 100 listade invånare per specialistläkare är en viktig signal för vilken väg regionen väljer att gå för att göra anställdas arbetssituationer mer hållbara. Detta tankesätt ska gälla alla yrkeskategorier och innebär en förbättrad arbetsmiljö samt snabbare och säkrare omhändertagande av patienter.

Det finns skillnader i vår och Moderaternas politik. För oss i majoriteten handlar det om vård efter behov och inte att plånbokens storlek ska avgöra om du som medborgare ska ha möjlighet till vård.