Moderaterna vill sälja ut hela folkets skog

En utförsäljning skulle gynna storskogsbruket, det vill säga de med det kapital som behövs för att förvärva mark, skriver bland andra Isak From (S).
En utförsäljning skulle gynna storskogsbruket, det vill säga de med det kapital som behövs för att förvärva mark, skriver bland andra Isak From (S).

Skogen är bara det senaste exemplet på hur M sätter utförsäljningar före folkets och Sveriges bästa.

Replik 21 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Ulf Kristerssons (partiledare för Moderaterna), John Widegrens, M (riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson) och Edward Riedls, M (riksdagsledamot) debattartikel ”Ge fler möjligheten att bli skogsägare”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 14 december 2020.

Moderaterna vill sälja ut folkets skog för att fler i Sverige ska få möjlighet att bli skogsägare.

Det är precis lika tokigt som det låter. Vi socialdemokrater anser att Sveaskog fortsatt ska vara en stark oberoende aktör som bidrar med arbetstillfällen och är drivande i en hållbar klimatomställning.

Vi håller med om att skogen är vårt gröna guld. Men för oss för det också med sig ett ansvar att se till att skogen används på bästa sätt. Sveaskog har en avgörande roll i omställningen till ett förnybart samhälle.

Sveaskog och det svenska skogsbruket genererar också arbete till tiotusentals svenskar, främst i många mindre kommuner. Sveaskog är med och gör att landsbygden får liv och att de som vill kan bo utanför storstäderna.

En utförsäljning skulle gynna storskogsbruket, det vill säga de som har det kapital som behövs för att förvärva mark.

Vi socialdemokrater ser ett behov av en tydligare politisk styrning och välkomnar att detta också lyfts i skogsutredningen.

Det vi kan konstatera är att när Moderaterna ledde regeringen lade man fram propositioner som försatte skogsägarna i en situation där de inte har rätt till intrångsersättning.

Just därför drev vi på för att säkerställa ägande och brukanderätten samtidigt som vi vill höja rättssäkerheten för skogsägarna. Skogsägarna ska självklart ha den grundlagsskyddade rätten till ersättning om det är frågan om intrång.

Vi frågar oss vilka av våra gemensamma naturtillgångar Moderaterna ska privatisera härnäst?

Moderaternas utförsäljning av apoteken ledde till slopade beredskapslager. Deras vurmande för vinster i välfärden gör att vi inte kommer till rätta med de problem som skapats på skolmarknaden.

När det gäller vården vill Moderaterna se hur privata sjukvårdsförsäkringar kan införas så att pengar ska gå före behov.

Skogen är bara det senaste exemplet på hur Moderaterna sätter utförsäljningar och privatiseringar före folkets och Sveriges bästa.

Ämnen du kan följa