Menis styrelse har tagit sitt ansvar

Det är en viss förvåning, som uppstår vid läsningen av Norran den 13/1, då vi noterar att tidningens politiske redaktör väljer att ta heder och ära av Menis styrelse i allmänhet och dess ordförande i synnerhet.

”Den önskade vägen framåt bör vara enligt den rättsliga processen. Denna process bör vara transparent och i enlighet med lag och ordning.”

”Den önskade vägen framåt bör vara enligt den rättsliga processen. Denna process bör vara transparent och i enlighet med lag och ordning.”

Foto: Lennart Enkvist

Replik2024-02-21 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När ledaren använder ord som ”gubbigt självskadebeteende” och att ”Malå behöver professionalism i stället för gubbighet” så kan vi konstatera att det är åldersdiskriminering som skribenten ger uttryck för.

Vi börjar med vissa faktafel:

1. Under ”tankkortsskandalen” drevs backen inte av Meni utan av kommunens fritidssektion.

2. Skribenten påstår att hotellet och campingen har en svag ställning på marknaden. Upplysningsvis kan sägas att Tjamstanområdet ligger på andra plats efter Hemavan/Tärnaby i länet.

När vi tillträdde i mitten av maj 2023 uppdagades det att det verkliga underskottet under 2022 uppgick till 7,8 miljoner kronor. Då tillsatte vi omedelbart en opartisk utredning med uppdraget ”var har pengarna tagit vägen”. När rapporter kom från denna undersökning uppdagades det att den förra vd:n under sitt första år orsakat överkostnader på dryga miljonen.

Då valde styrelsen att kontakta jurist som gav oss rådet att polisanmäla vd:n eftersom detta kan rubriceras som grov trolöshet mot huvudman. Om inte styrelsen tagit sitt ansvar och gått vidare med frågan och polisanmält hade ansvaret i slutändan landat hos styrelsen.

Den önskade vägen framåt bör vara enligt den rättsliga processen. Denna process bör vara transparent och i enlighet med lag och ordning.

Det är också viktigt att notera att Angelica Edlund har rätt till en rättvis och objektiv rättslig prövning. Om hon bestrider anklagelserna och hävdar att hennes handlingar varit lagliga och i enlighet med avtal, är det upp till det rättsliga systemet att avgöra skuldfrågan.

Samtidigt som rättsliga åtgärder är nödvändiga för att klargöra situationen och upprätthålla rättvisa, bör det kommunala fastighetsbolaget Meni även fokusera på att stabilisera sina verksamheter för att trygga dess framtid och fortsatta bidrag till samhället. Det är viktigt att finna en balans mellan att lösa de påstådda problemen och att säkerställa bolagets överlevnad och välmående.

Ovanstående är ett exempel på hur en styrelse arbetar ”förutsägbart och strukturerat med bolagets bästa för ögonen”.

Arne Hellsten, ordförande, Roger Oskarsson, ledamot, Bernt Bregmo vice ordförande, Ingemar Larsson, ledamot, Jörgen Jonsson, ledamot

Svar direkt

Norrans politiske redaktör svarar: Nej, det finns ingen kö med entreprenörer som vill driva Tjamstanområdet. På den marknaden är anläggningens ställning svag. Eftersom ekonomiska underskott varit ett återkommande problem är det konstigt att Menis styrelse pekar ut en person som problemet. Det aktuella agerandet mot den avgående vd:n ska nu avgöras rättsligt. Det återstår att se hur utfallet blir. För en utomstående betraktare är brottsanklagelserna inte självklara. Däremot ser ut som att styrelsen hittat en syndabock för Menis problem.