Mammografi räddar liv i Västerbotten

"Vi använder sedan många år de nationella standardiserade rutinerna för kallelser, påminnelser och information som Regionala cancercentrum tagit fram.”
"Vi använder sedan många år de nationella standardiserade rutinerna för kallelser, påminnelser och information som Regionala cancercentrum tagit fram.”

Replik på debattartikeln ”Riktad information om mammografi kan rädda liv” från Bröstcancerförbundet på norran.se den 8 oktober.

Replik 10 november 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I texten belyser författarna problemet med att många kvinnor med utomnordisk bakgrund inte kommer på sin mammografiundersökning.

Alla kvinnor i Västerbottens län mellan 40 och 74 år erbjuds en mammografiundersökning vartannat år. Regelbunden undersökning med mammografi är gratis och deltagarfrekvensen uppskattas i Sverige till 80 procent av antalet kvinnor som inbjuds till screening. Deltagandet varierar mellan olika geografiska områden. Västerbotten ligger något högre än rikssnittet när det gäller deltagande, ungefär 85 procent av de kallade kvinnorna går på undersökningen.

Region Västerbotten har idag följande rutiner och arbetssätt när det gäller kallelser och information om mammografi på olika språk:

· Vi använder sedan många år de nationella standardiserade rutinerna för kallelser, påminnelser och information som Regionala cancercentrum tagit fram.

· Kallelser skickas till en digital brevlåda vilket gör att man kan läsa sin post oavsett var man befinner sig.

· Det är enkelt att boka om sin tid genom att logga in på 1177.se och man får också en sms-påminnelse innan besöket.

· På 1177.se finns kvalitetssäkrad översatt information om mammografi och därför finns i kallelserna en hänvisning till 1177.se/mammo. Där går det att läsa om mammografi och vad kallelsen innebär på 19 språk.

· Regionen har producerat film som uppmärksammar vikten av att gå på sin mammografiundersökning oavsett härkomst och som med hjälp av enkla bilder och text berättar vad mammografi är och hur undersökningen går till. Filmerna visas bland annat på digitala skärmar runt om i regionen.

· Det finns flera exempel på samarbeten med ideella föreningar för att nå gruppen nyanlända genom arrangemang på olika mötesplatser.

· Kommunikation i lokala Facebookgrupper. När mammografivagnen kommer till området publiceras information och uppmuntran om att komma på sin bokade tid.

· Kvinnor som knackar på dörren till mammografivagnen eller kommer på plats i Umeå eller Skellefteå och som har missat sin tid kan undersökas i mån av tid.

· Regionen undersöker förutsättningarna för att implementera kvalitetsregistret för mammografi för att säkerställa uppföljning och underlätta forskning.

Mammografienheterna i Region Västerbotten jobbar kontinuerligt enligt regionens mål för att främja jämlik vård. Tröskeln att gå på mammografiundersökning i Västerbotten ska vara låg. Tillsammans hjälps vi åt att öka deltagandet i mammografiscreeningen – en undersökning som räddar liv.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa