Majoriteten satsar pengar de inte har

Den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten glömmer berätta att de ska spara 565 miljoner kronor.

Replik 3 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Peter Olofssons (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten, LiseLotte Olssons (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, Region Västerbotten, och Emma Lindqvists (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, Region Västerbotten, debattartikel ”En stark budget möter pandemins utmaningar”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 22 februari 2021.

I en debattartikel i Norran (22/2 2021) menar den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten att de satsar ytterligare 300 miljoner kronor på vården. Men de glömmer att berätta att de ska spara 565.

Regionen har redan lånat 2 600 miljoner kronor. Förklaringen till att den summan inte har behövts ökas ytterligare är tillfälliga extrapengar från staten.

Regionens ekonomiavdelning gör bedömningen att det varje år används 220–280 miljoner kronor mer än vad det finns intäkter för. När det gäller kommande tio års investeringar är sju av 15 miljarder ofinansierade.

Den rödgröna majoriteten lägger ut dimridåer för att dölja det faktum att ekonomin i regionen är riktigt illa skött. Vi menar att det måste vara slut på att skjuta problemen framför sig.

Med den insikten, och viljan att inte skjuta problemen framåt i tid, väljer vi från den borgerliga alliansen att sätta ett ekonomiskt mål på omställningen av nära vård på sammantaget 60 miljoner kronor.

Det handlar kortfattat om att flytta vårdkonsumtion till en lägre och mer kostnadseffektiv vårdnivå. Till det skalar vi bort 51 miljoner kronor i sådant som inte är direkt vård. Sammantaget har vi förslag på 111 miljoner mer i åtgärder än majoriteten.

Med dessa åtgärder skapar vi väsentligt bättre förutsättningar för att klara de ekonomiska effekterna av pandemin.

Det krävs kraftfulla reformer som tar regionen ur den ekonomiska dimman som den rödgröna majoriteten är ansvarig för.

Vi behöver en primärvårdsreform med fast läkarkontakt med tillhörande vårdlag, ökad läkarmedverkan i den kommunala äldreomsorgen, stärkt primärvård, förbättrad arbetsmiljö för vårdens medarbetare med fler karriärvägar, ett aktivt arbete med att förbättra den psykiska ohälsan samt åtgärder för att minska vårdköerna.

Tomma löften om satsningar måste ersättas med kraftfull politisk handling.


Ämnen du kan följa