Låt oss i Västerbotten verka för sund och säker bransch

Årets avtalsrörelse måste leda till att konkurrensförmågan för seriösa byggföretag förbättras.
Årets avtalsrörelse måste leda till att konkurrensförmågan för seriösa byggföretag förbättras.

Arbetet med säkra arbetsplatser och god arbetsmiljö är lika prioriterat hos oss som det är hos vår motpart.

Replik 23 november 2020 16:17
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Thomas Roléns (ordförande Byggnads Västerbotten) debattartikel ”Det handlar om liv, hälsa och framtiden för branschen”, publicerad på norran.se söndagen den 22 november 2020.

Vi på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen välkomnar beslutet av Byggnads ledning i Stockholm att släppa kravet på kompensation, och därmed följa det märke som parterna inom industrin har kommit överens om.

Det här visar att Byggnads ledning är beredd att börja ta ansvar för att säkra framtiden för svensk byggbransch.

Detta kommer att underlätta den medling som inletts.

Byggnads ledning påstår att de varslat för att vi i avtalsförhandlingarna inte vill ha mer ordning och reda i branschen.

Faktum är att vi är överens om ordning och reda och sund konkurrens. Det har vi jobbat gemensamt för i flera år.

Det är just därför som Byggföretagen i den här avtalsrörelsen lagt konkreta förslag på ett utökat huvudentreprenörsansvar med en uppsnabbad process för utökad granskning.

Likaså är arbetet med säkra arbetsplatser och god arbetsmiljö är lika prioriterat hos oss som det är för vår motpart.

Däremot kan vi inte låta regionala skyddsombud få större befogenheter än exempelvis myndigheter. Därför har vi föreslagit ett alternativt utökat uppdrag.

I slutet av förra veckan inleddes medling under ledning av Medlingsinstitutets Jan Sjölin.

Vår förhoppning och tro är att vi den vägen kan hitta lösningar som båda parter är nöjda med.

Årets avtalsrörelse måste leda till att konkurrensförmågan för seriösa byggföretag förbättras, inte tvärtom.

Det måste vara värt att se kollektivet som norm och rikta de hårda handlingarna mot de företag som avsiktligt rundar våra värderingar och system. Här måste vi som parter verkligen kroka arm.

Nu är det viktigt att medlarna får goda förutsättningar för att mejsla fram ett förlikningsförslag som kan accepteras av båda parter. Byggföretag, byggarbetare och svenska folket förväntar sig ingenting annat.

Ämnen du kan följa