Kommunerna har utgifter som andra skolhuvudmän inte har

Går en friskola i konkurs är det kommunens uppgift att ordna nya undervisningsplatser. För detta behöver kommunerna kompenseras.

Replik 7 mars 2021 14:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Ulla Hamiltons, vd Friskolornas riksförbund, replik ”S skyller sitt misslyckande på friskolor”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 25 februari 2021.

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, gör det enkelt för sig när hon avstår från att resonera om kommunernas skolpliktsansvar. Det som ska garantera att alla elever i en kommun har en skola att gå till.

Det ansvaret har aldrig andra huvudmän.

Går en friskola i konkurs är det kommunens uppgift att snabbt ordna fram nya undervisningsplatser till eleverna.

För denna beredskap, och annat, behöver kommunerna kompenseras.

De verktyg som Skolverket och Skolinspektionen har för att kontrollera och kvalitetssäkra friskolorna är inte tillräckligt långtgående. Att styra skolor handlar inte enbart om att säga nej till extremister och skattebrottslingar.

Vi socialdemokrater vill därför ge myndigheterna fler verktyg som ökar insynen i skolorna under hela driftstiden, från start till nedläggning. Det är så vi säkrar att alla skolor håller måttet.

På Ulla Hamilton låter det som att vi socialdemokrater genomför en skolpolitik som saknar stöd i skolvärlden.

Så är det inte.

Socialdemokraterna i Skellefteå står bakom utredaren Björn Åstrands utredning om en mer likvärdig skola. Vi hoppas att förslag därifrån får riksdagens gillande så att skolan ska fungera bättre för alla barn i vårt land.

Det är nämligen ett sammanhållet system och som politiker behöver man ta ansvar för alla dess delar.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Konkret skolpolitik à la Liberalerna

Konkret skolpolitik à la Liberalerna

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Landsbygdens elever i storstadselevernas skugga

Landsbygdens elever i storstadselevernas skugga