Replik till Mikael Bengtssons ledare den 17 mars 2022

Kommunfullmäktige är Skellefteå kommuns högsta beslutande organ.

Replik 28 mars 2022 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ledamöter har möjlighet att följa upp och utvärdera de frågor som fullmäktige, via reglemente, gett styrelser och nämnder rätt att besluta om. 

Det är dessa frågor som interpellationer och frågor kan ställas om. Den som svarar på frågorna svarar för sin nämnd eller styrelse och inte för sig själv personligen. 

Det är bland annat därför som frågor inte kan ställas om enskilda personers åsikter.  En så kallad fråga ska också vara av "enkel" art. Och ska kunna besvaras utan större förberedelse från den tillfrågade. Vilket var förklaringen till att en fråga nekades vid det senaste mötet). 

Varje fråga och interpellation ska också godkännas av Kommunfullmäktige innan den ställs. 

Jag har, sedan jag tillträdde som kommunfullmäktiges ordförande, varit mycket tydlig med detta. Det är inte ovanligt att insända frågor skickas tillbaka till frågeställarna för omformuleringar då det är lätt att göra fel. 

I vissa fall har dock frågeställaren vägrat och då har jag föreslagit att den ej ska få ställas. Det handlar absolut inte om någon ovilja eller rädsla för att svara på frågor från oppositionen. Den tillfrågade har inte med mitt beslut att göra. 

Ofta har denne redan skrivit ett svar när jag meddelar min ståndpunkt. Även i det aktuella fallet hade frågeställarna fått möjlighet att formulera om sina frågor i god tid innan mötet men, av olika skäl, valt att inte göra det.

Som ordförande har jag ett ansvar att mötena flyter på smidigt och att vi håller de tider vi beslutat om. 

Vill olika ledamöter debattera andra politiska frågor så går det alldeles utmärkt att göra det utanför arvoderad tid. 

Sedan går det, oftast, att formulera om frågorna så att det passar. 

Men i ett av dessa fall var tydligen scenshowen viktigare än att faktiskt få ett svar.

Daniel Ådin, kommunfullmäktiges ordförande

Svar direkt:

Tack Daniel Ådin för ett förtydligande och en vidareutveckling av vad jag skrev i min ledare ”Ett sista kapitel om Hednäs fick inte skrivas”.

Du har säkerligen kommunallagen på din sida, den kan och ska du kunna bättre än undertecknad.

Jag ifrågasätter heller inte dina beslut att stoppa interpellationen/frågan från att ställas. Vad jag däremot kan tycka är tråkigt är att sista kapitlet kring Hednäs kraftstation – som diskuterats åtskilliga gånger i kommunfullmäktige – inte fick skrivas. Nu förblir en hel del intressanta frågor obesvarade.

Vad gäller scenshowen är det ingenting som du ska diskutera med mig. Det bör du ta med den ”showande" politikern.

Mikael Bengtsson, politisk redaktör Norran


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: "Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

"Nya svenskar behöver mer än en ceremoni med jordgubbstårta - de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige"

Ny gång- och cykelväg byggs på Sunnanå • Måste vara klar i höst, annars får kommunen inget bidrag

Ny gång- och cykelväg byggs på Sunnanå • Måste vara klar i höst, annars får kommunen inget bidrag

Stor vindkraftspark vid Bygdsiljum godkänns: Inget veto från kommunen

Stor vindkraftspark vid Bygdsiljum godkänns: Inget veto från kommunen

Nya hyreshusen i Bureå: Så går det i byggandet • ”Tänker ha inflyttning i sommar”

Nya hyreshusen i Bureå: Så går det i byggandet • ”Tänker ha inflyttning i sommar”

Nytt boende skapas för tillfälliga gästarbetare • Ingen granne hade några synpunkter

Nytt boende skapas för tillfälliga gästarbetare • Ingen granne hade några synpunkter
Visa fler