Hur tänker ni freda svensk skog

EU-kommissionen arbetar för att skydda 30 procent av all landyta. Detta skulle få oerhörda konsekvenser för svenskt skogsbruk, skriver bland andra Europaparlamentarikern Jessica Stegrud (SD).
EU-kommissionen arbetar för att skydda 30 procent av all landyta. Detta skulle få oerhörda konsekvenser för svenskt skogsbruk, skriver bland andra Europaparlamentarikern Jessica Stegrud (SD).

Att EU:s institutioner ägnar skogen så stor uppmärksamhet indikerar en strävan efter en gemensam skogspolitik.

Replik 28 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Jennie Nilssons (S), landsbygdsminister, Jytte Gutelands (S), Europaparlamentariker, och Erik Bergkvists (S), Europaparlamentariker, debattartikel ”En skog som brukas med omtanke är en tillgång”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 28 december 2020.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) skriver, tillsammans med två socialdemokratiska Europaparlamentariker, om EU:s nya skogsstrategi på debattplats i Norran (28/12 2020).

De understryker att skogspolitiken ska vara en nationell angelägenhet.

Men att EU:s institutioner ägnar skogen så stor uppmärksamhet indikerar en strävan efter en gemensam skogspolitik. Det ligger inte i Sveriges intresse.

Ett konkret exempel är taxonomin där EU-kommissionen presenterat ett förslag som klassificerar svenskt skogsbruk som ”icke hållbart”. Det skulle göra det svårare för skogssektorn att finna finansiering för fortsatt utveckling.

Vi sverigedemokrater anser inte att den svenska regeringen i tid har stått upp för svenska intressen. Det äventyrar en av Sveriges största exportnäringar och privata arbetsgivare utanför storstäderna.

Inom socialdemokratins landsbygdsnära falang finns stor förståelse för skogsägarnas och industrins villkor. Men detta avspeglar sig inte i regeringen Löfvens politik.

I stället ger man Miljöpartiet oproportionerligt stort inflytande över skog och landsbygd.

I debattinläggET får vi inte veta någonting om hur de ser på registreringen av nyckelbiotoper, eller andra inskränkningar i rätten att bruka sin skog.

EU-kommissionen arbetar för att skydda 30 procent av all landyta, varav en tredjedel, alltså tio procent, skulle ges ett mycket strikt skydd. Detta skulle få oerhörda konsekvenser för svenskt skogsbruk, för jägare och fiskare.

Vi sverigedemokrater motsätter oss skyddsformer där man i praktiken exproprierar privatägd mark, och tar den ur bruk, för att nå ett politiskt beslutat procentmål.

Effektiv miljövård ska i stället bygga på ömsesidig samverkan med markägare där man tar stor hänsyn till lokala förutsättningar.

Socialdemokraterna måste nu beskriva hur de fortsättningsvis tänker freda svensk skog från klåfingriga EU-byråkrater och miljörörelsens radikala element, innanför och utanför regering och myndigheter. Resultatet hittills imponerar inte.

Ämnen du kan följa