Hela Sverige ska kunna leva och växa

Det ska vara möjligt att bygga bostäder i vackra lägen och därigenom stärka attraktionskraften för jobb och boende.

Replik 30 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Carl-Oskar Bohlins (M), riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson, John Widegrens (M), riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson, och Edward Riedls (M), riksdagsledamot, debattartikel ”Gör det enklare att bygga på landsbygden”, publicerad i Norran och på norran.se måndagen den 15 mars 2021.

Tre moderata riksdagsledamöter framför i Norran (15/3 2021) åsikter om strandskyddet.

Nuvarande lagstiftning har Moderaterna själva varit med och drivit fram. Vi noterar att de nu tycker att det är dålig.

Vi socialdemokrater vill fortsätta göra det enklare att leva och bo på landsbygden. Satsningar pågår med utbildningsmöjligheteter, servicekontor och bättre infrastruktur. Vi bygger ut försvarsmakten, polisen och driver en aktiv näringslivspolitik som lägger grunden för fler arbetstillfällen.

Hela Sverige ska leva och växa. En del i denna viktiga ambition är att det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Samtidigt ska ett fortsatt starkt, och om behov finns förstärkt, strandskydd finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.

Utredningen ”Tillgängliga stränder” har nyligen presenterat förslag som överlämnats till regeringen för vidare behandling. Den rymmer författningsändringar, en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar, befolkningstäthet och exploateringstryck.

Förslag framförs även på åtgärder för ökat lokalt inflytande och för att kunna möta den variation av skyddsbehov som finns i landet. I januariavtalet berörs också strandskyddet i en av de 73 punkterna, och vilar på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att se över strandskyddets och riksintressenas utformning. Staten bör ta ett ökat ansvar för att balansera olika intressen mot varandra.

Det ska vara möjligt att bygga bostäder i vackra lägen och därigenom stärka attraktionskraften för jobb och boende.

Men medan vi ser behovet av balans vill Moderaterna låta enskildas plånböcker stänga ute allmänheten från värdefulla områden för mycket lång tid framöver.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Familjens hus brann ned – byggde nytt på ett år: ”Jag brukar säga att vi är de ofrivilliga husbyggarna”

Familjens hus brann ned – byggde nytt på ett år: ”Jag brukar säga att vi är de ofrivilliga husbyggarna”

Stor investering vid Anderstorg • Park, torg, parkering • Plats för 400 bostäder

Stor investering vid Anderstorg • Park, torg, parkering • Plats för 400 bostäder

Första spadtaget för fler lägenheter – då siktar de på inflyttning • Stort intresse: "Ringt folk innan det ens började byggas"

Första spadtaget för fler lägenheter – då siktar de på inflyttning • Stort intresse: "Ringt folk innan det ens började byggas"

Häng med när ett nytt modulhus sätts på plats på bara några timmar

Häng med när ett nytt modulhus sätts på plats på bara några timmar

TV: Här kommer Jenny och Olovs modulhus på plats

TV: Här kommer Jenny och Olovs modulhus på plats
Visa fler