Friheten är värt att försvara och kärleken är fri!

Texten är en replik på den debattartikel som publicerades den onsdagen 15/2.

"Behovet av särskilda insatser för äldre hbtqi-personer blev tydligt i samband med invigningen av regnbågsavdelningen. Med detta som inspiration har Liberalerna lämnat in en motion om att en liknande insats skulle göras i Skellefteå."

"Behovet av särskilda insatser för äldre hbtqi-personer blev tydligt i samband med invigningen av regnbågsavdelningen. Med detta som inspiration har Liberalerna lämnat in en motion om att en liknande insats skulle göras i Skellefteå."

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Replik2023-02-18 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I veckan firar vi Pride i Skellefteå. Liberalerna har genom att lägga fram motion visat vägen från ord till handling. Handling som skulle gynna hbtqi-seniorer.

För något år sen fick FHM och Socialstyrelsen ett nytt uppdrag att utreda äldre hbtqi-personers tillgång och behov till vård. RFSL ställde sig positiva till förslaget då de anser att äldre hbtqi-personer har hamnat i skymundan.

Pell Uno Larsson, RFSL:s talesperson i äldrefrågor påpekar dock att det krävs också att det tillsätts resurser som stärker arbetsvillkor och organisation i äldreomsorgen i stort som gör det möjligt att möta de särskilda behov som äldre hbtqi-personer har.

Förutom kontinuerliga utbildningsinsatser och tydliga riktlinjer lyfte han Frösunda Äldreomsorgs särskilda regnbågsavdelning på Frösunda Hanveden vård- och omsorgsboende i Haninge, landets första renodlade hbtqi-avdelning.

Behovet av särskilda insatser för äldre hbtqi-personer blev tydligt i samband med invigningen av regnbågsavdelningen. Med detta som inspiration har Liberalerna lämnat in en motion om att en liknande insats skulle göras i Skellefteå.

Haninge fick viralt stöd. Liberalernas initiativ i kommunfullmäktige möttes av kompakt motstånd. Fredrik Stenberg (S), Filip Palukka (V) basunerar nu ut att i V:s och S:s Skellefteå ska i hela den kommunala verksamheten välkomna alla medborgare, oavsett sexuell läggning. Att de kommer jobba stenhårt för att slå hål på fördomar, verka för en inkluderande kommun och sprida kunskap för ett öppnare och mer tolerant Skellefteå.

Vi har ingen avvikande åsikt beträffande den strävan. Samtidigt tycker de tydligen att det är obehagligt att Liberalerna fullt ut driver frågan att landets andra renodlade hbtqi-avdelning ska se dagens ljus i Skellefteås nya vård- och omsorgsboende. Varför annars denna ström av invektiv gällande saker som alls inte har med den här saken att göra?

Socialdemokraterna i Skellefteå ska inte ha så högt tonläge sett till partiets egen lokalhistoria. De har inte en stolt historia kring hbtqi-frågor. Det är ju Allianspartierna L och M som drivit på hbtqi-frågorna, medan S länge röstade nej till hbt-certifiering, med mera.

Liberalerna Skellefteå fortsätter driva frågan som är så viktig och djupt förankrad i vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i forskning, FHM:s och Socialstyrelsens:s kartläggning och rapporter samt i regeringens handlingsplan. Med fokus på äldre hbtqi-personer samt i samarbete med RFSL.

Friheten är värt att försvara och kärleken är fri!