Folkbildningen är viktig för bildning och demokrati

Texten är en replik på debattartikeln "Inga skattepengar till de som hetsar mot HBTQ-personer" som publicerades 17/1.

"Många är de som diskuterat och utvecklats inom litteratur, demokrati, miljöfrågor, barnens rättigheter, antidiskriminering och olika kulturformer, för att bara nämna en liten del av vad folkbildningen bidrar med. Detta är bra, viktigt och en grund i vår stabila demokrati."

"Många är de som diskuterat och utvecklats inom litteratur, demokrati, miljöfrågor, barnens rättigheter, antidiskriminering och olika kulturformer, för att bara nämna en liten del av vad folkbildningen bidrar med. Detta är bra, viktigt och en grund i vår stabila demokrati."

Foto: Janerik Henriksson/TT

Replik2023-02-23 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skattemedel ska användas klokt. Det är viktigt att skattefinansierade verksamheter följer våra lagar och tål granskning. 
En av studieförbundens grundläggande uppgifter är att främja demokratin. Många är de som diskuterat och utvecklats inom litteratur, demokrati, miljöfrågor, barnens rättigheter, antidiskriminering och olika kulturformer, för att bara nämna en liten del av vad folkbildningen bidrar med. Detta är bra, viktigt och en grund i vår stabila demokrati.

I en växande kommun är mötesplatser för människor från olika håll en fantastisk möjlighet. Att stötta forum där nyinflyttade och gamla skelleftebor träffas över ett gemensamt intresse är klokt använda skattemedel. Folkbildningen ger stöd och flexibilitet till sådana mötesplatser. 

Det är viktigt att kritiskt granska hur skattepengar används. När det framkommer oegentligheter ska de hanteras på ett korrekt sätt. Att riksrevisionen granskat studieförbunden är bra och de har föreslagit flera förbättringsområden. Dessa ska arbetas med inom studieförbunden. Det är så revision ska fungera. 

Däremot är det inte rimligt att göra som Moderaterna gör i sin debattartikel. Det vill säga att hitta problem hos studieförbund lokalt i andra delar av Sverige för att kritisera lokal verksamhet här. Det är inte att föra en seriös debatt eller granskning. 

Jag var själv i kontakt med Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, för att höra hans syn på kulturnämndens agerande angående bidrag till Ibn Rushds lilla lokala verksamhet i Skellefteå. Han såg inget fel i vårt agerande. Att ABF i riket bedriver en intern kvalitetskontroll är något som vi ser positivt på.

Moderaterna vill att skattepengar reflexmässigt ska gå till privata revisionsbolag. Det är inte så vi agerar. Om kulturnämnden upptäcker något som ser konstigt ut, som att antalet deltagare i arrangemang är fler än befolkningsmängden, agerar vi reflexmässigt med kritisk reflektion. Hur kan detta komma sig? När vi då analyserar det och ser att det handlar om ett studieförbund som nyttjat pandemin till att utveckla sin digitala verksamhet, där det handlar om antalet åskådare på digitala program och inte unika individer ser vi inget större problem. Särskilt som de inte får några extra bidrag för dessa aktiviteter. 

Det är på tiden att Moderaterna tränar sig i källkritik. Jag rekommenderar gärna boken Källkritik av Torsten Thurén. Den finns på stadsbiblioteket.