Flerårigt stopp i Skellefteå ett skott i foten

Ett stopp i Skellefteå skulle innebära att Trafikverket måste starta om arbetet med Norrbotniabanan en fjärde gång.

Att göra halt i Skellefteå är ett dåligt alternativ.

Att göra halt i Skellefteå är ett dåligt alternativ.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Replik2020-05-19 15:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Patrik Jönssons (SD), riksdagsledamot (Västra Götalands län) och ledamot i trafikutskottet, replik ”Det finns inget beslut att bygga hela Norrbotniabanan”, publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 15 maj 2020.

Det är bra att Sverigedemokraterna ställer sig bakom den nationella transportplanen.

Men partiet är lika tydligt i sin riksdagsmotion om att Norrbotniabanans utbyggnad efter sträckan Umeå–Skellefteå får ”anstå” tills dess att järnvägen är utbyggd söderut.

Detta är ett bekymmersamt ställningstagande av flera skäl. Att ett mångårigt halt av Norrbotniabanan halvvägs skulle innebära lägre samhällsnytta, bland annat i form av hinder för det kraftigt expanderande näringslivet, är tydligt.

Men det finns också andra mer tekniska orsaker. Ett stopp i Skellefteå skulle innebära att Trafikverket blir tvunget att starta om arbetet med Norrbotniabanan en fjärde gång.

Att splittra en fullt fungerande projektorganisation skulle vara ett enormt resursslöseri.

Påståendet om att järnvägen söderut måste var utbyggd innan Norrbotniabanan tas i bruk är helt felaktigt.

Initialt kommer Norrbotniabanan att lättat på trycket söderut genom att varje tåg kan packas något tyngre. Samtidigt är behovet av snabb arbetspendling mellan kuststäderna och ökad järnvägskapacitet för godstransporterna enormt stort, inte minst med tanke på att näringslivet gör investeringar för runt 300 miljarder kronor fram till 2035.

Ett järnvägssystem är verkligen en helhet, där varje länk i kedjan behövs och samspelar. Just nu saknar vi en länk vilket är anledningen till att Norrbotniabanan benämns som ”the missing link” i det Europeiska stomnätet för järnväg i EU.

Med Norrbotniabanan har vi en transportkorridor längs kusten, annars inte.

Om vi är oense i frågan ovan så vill vi nämna ett område där vi har samsyn.

I motionen som nämns skriver Sverigedemokraterna: ”Företagen och industrin är i stort behov av järnvägen som transportmedel. Förutom behov av att kunna ta sig till arbetet för arbetspendlare behövs olika slags godstransporter för exempelvis den tunga gruvindustrin i norr, timmertransporter, posttransporter och livsmedel med mera.”

Det är bra, och det är exakt därför som Norrbotniabanan behövs.