Ett krisstöd till idrott och kultur utan trovärdighet

Det viktigt att tillgången till kultur, mötesplatser, idrott och folkbildning finns i hela landet.
Det viktigt att tillgången till kultur, mötesplatser, idrott och folkbildning finns i hela landet.

Även om Sverigedemokraterna förhärligar bilden av sina satsningar på kulturområdet är den bistra sanningen att de skär ner.

Replik 22 november 2020 10:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Angelika Bengtssons, SD (riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet) och Jonas Anderssons, SD (riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet) debattartikel ”Idrotten och kulturen behöver samhällets stöd”, publicerad på norran.se söndagen den 15 november 2020.

Det talas allt mindre om den kultur- och demokratigärning som partierna bakom januariöverenskommelsen – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna – vidtog efter regeringskrisen hösten 2018.

Även om endast enstaka punkter i 73-punktsprogrammet adresserar kulturen så innebär överenskommelsen att den nationella kultur- och idrottspolitiken fortsatt vilar på demokratisk grund.

I och med höstens budget växlar vi socialdemokrater upp det kulturpolitiska samarbetet med en historisk budget om ytterligare 3,4 miljarder kronor till kulturen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att kulturen behöver särskilda ekonomiska insatser. Detta eftersom man fortfarande drabbas mycket hårt av coronapandemins konsekvenser.

Nyligen meddelade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att begränsas till lägsta juridiskt möjliga nivå om maximalt åtta personer.

Smittspridningen har tagit sådan fart att många åtgärder kommer att bli nödvändiga om inte allmänheten tar till sig av de allmänna råd och rekommendationer som ges.

Detta innebär samtidigt ett mycket hårt slag mot kulturen och idrotten. Många kulturarbetare har förlorat sin försörjning, idrotten tappar sponsorer och egenföretagare inom kulturnäringen har sett sina intäkter försvinna.

För oss socialdemokrater är det viktigt att tillgången till kultur, mötesplatser, idrott och folkbildning finns i hela landet, samt att den kulturella ojämlikheten trycks tillbaka. Tidiga insatser ska nå barn och unga med fokus på språk, läsning, musik och estetik. Alla ska ha rätt till kulturella upplevelser och bildning.

Även om Sverigedemokraterna förhärligar bilden av sina satsningar på kulturområdet är den bistra sanningen att de skär ner och avser att stöpa om kulturen mest av alla.

Mitt i coronapandemin, när Sveriges scenkonst drabbats historiskt illa, vill Sverigedemokraterna dra bort 16 miljoner kronor från scenkonsten och ytterligare 16 miljoner från teatern, dansen och musiken.

Inom litteraturen och tidskrifterna drar man bort 30 miljoner. Bild och formområdet får en minskning om sex miljoner samtidigt som ersättningen till de drabbade konstnärerna minskar med 133 miljoner kronor.

De centrala museernas verksamhet skärs ner med 94 miljoner och filmstödet med 100.

Vi socialdemokrater har prioriterat trygghet för idrotten, kultur- och konstskapare och satsat särskilt på att växla upp arbetet med den regionala kulturen. Vi inför ett nytt krisstöd om 1,5 miljard kronor till kulturlivet och en miljard till idrotten.

En extra stimulansmiljard ska till kulturlivet 2021. Vi förstärker den regional kulturen genom samverkansmodellen, dubblar stödet till kommunala musikskolor, avsätter över 80 miljoner till kulturskapares villkor och 150 miljoner till folkbiblioteken.

Med fortsatta restriktioner kommer vi att växla upp arbetet med förlängda stöd och fortsatta krispaket. Det finns all anledning att vara glad över att det inte är Sverigedemokraterna som leder Sveriges kulturpolitik.

Ämnen du kan följa