Det svenska biståndet är bäst i världen

Vi på Sida tar vårt uppdrag på väldigt stort allvar, skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin.
Vi på Sida tar vårt uppdrag på väldigt stort allvar, skriver Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

OECD ger Sverige högst betyg, av alla världens länder, för sitt utvecklingssamarbete.

Replik 8 december 2020 20:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Gustav Junttis ledare ”Sida har tappat greppet om det svenska biståndet”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 1 december 2020.

I Norrans ledare (1/12 2020) skriver Gustav Juntti att Sida tappat greppet om biståndet.

Tyvärr har Gustav Juntti tappat greppet om grundläggande fakta och påstår saker som saknar belägg.

Det är inte Sida som bestämmer ”efter eget huvud”.

Regeringen styr biståndet genom beslutade strategier som myndigheten Sida sedan genomför.

Sida har inte, som det hävdas, hand om hela biståndsbudgeten. Knappt hälften fördelas från utrikesdepartementet till multilaterala organisationer, till exempel FN-organ som WHO och Världslivsmedelsprogrammet WFP.

Gustav Juntti hänvisar också till en ny rapport från Riksrevisionen, om Sidas arbete med garantier, som ett tecken på att verksamheten inte fungerar.

Riksrevisionen skriver tvärtom i sitt pressmeddelande: ”Välfungerande garantiverksamhet på Sida, men bristande uppföljning” (som framför allt berör äldre tidiga projekt).

Frågan om att valutasäkra biståndet, så att mottagaren vet vilket belopp som kommer ett visst datum, är komplex.

Ett av argumenten mot det är att myndigheten inte kan riskera att betala ut mer pengar än vad de svenska skattebetalarna faktiskt bidragit med. Det är tvärtemot ”nonchalansen inför skattekronors värde”, som Gustav Juntti pratar om.

Vi på Sida tar vårt uppdrag på väldigt stort allvar.

Vi är stolta över att Sverige så tydligt står upp för att bekämpa fattigdom och förtryck, och ge alla människor möjlighet att leva ett värdigt liv. Respekten för Sverige internationellt grundas delvis på detta engagemang.

OECD ger också Sverige högst betyg, av alla världens länder, för sitt utvecklingssamarbete: För att det främjar värden som jämlikhet och demokrati, för att det är effektivt och inte minst för att det är transparent och väl kontrollerat.

Vi välkomnar både debatt om och granskning av biståndet.

Men det är bra om detta vilar på saklig grund och fakta.

Carin Jämtin, generaldirektör Sida

Svar direkt: Generaldirektörer brukar vilja påvisa sitt oberoende gentemot styrande politiker.

Carin Jämtins replik andas motsatsen: Vi är väldigt styrda och beroende av regeringen.

Överlag är repliken förbryllande. Carin Jämtin välkomnar debatt och kritik, men lyfter samtidigt bara de delar där Sida inte får kritik – vare sig av mig eller av Riksrevisionen.

Enligt den senares granskning dokumenterar inte Sida ”centrala överväganden som har gjorts för att utforma viktiga delar av garantierna” och ”planerar inte heller för att följa upp garantiernas resultat på ett systematiskt sätt.”

Varför hålla upp faktaskölden mot det, Carin Jämtin?

Fakta är bra och viktigt. Så här skriver exempelvis Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), som granskar Sidas verksamhet om beslutsfördelningen för bistånd: ”[R]egeringen delegerar till myndigheter (framför allt Sida) att fatta beslut om användningen av en stor del av biståndsmedlen med endast en mycket övergripande styrning av vad medlen ska användas till.”

Enligt Sidas databas OpenAid var myndigheten involverad i 3 544 aktiviteter under 2019. Det vore orimligt om regeringen tog beslut om dessa på egen hand. Och det vore myndighetsstyrning så att det sjöng om det.

Det tangerar också löjet när Carin Jämtin påstår att Sida inte nonchalerar värdet av skattemedel.

Både 2017 och 2018 har hon kallat det för en utmaning att hinna göra av med allt bistånd som Sida hanterar.

Så säger väl knappast en sparsam byråkrat med skattebetalarna i åtanke?

Gustav Juntti, ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Ämnen du kan följa