Det krävs mer för att vara ett Norrlandsvänligt parti

Miljöpartiet vill ta åt sig äran för industrisatsningarna i norr. Men vi tror inte att det berott på en miljöpartistisk politik.

Replik 28 mars 2021 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Zacharias Tjäders (MP), ledamot i regionfullmäktige Region Västerbotten, Hans Brettschneiders (MP), ledamot i kommunfullmäktige Skellefteå kommun, Terese Isakssons (MP) och Nils Seye-Larsens (MP), ledamot i kommunfullmäktige Umeå kommun, debattartikel ”Miljöpartiet är Sveriges mest Norrlandsvänliga parti”, publicerad på norran.se söndagen den 14 mars 2021.

Miljöpartiet vill ta åt sig äran för de stora industrisatsningar som nu sker i norra Sverige.

Visst kan politiska insatser ha bidragit. Det som sker ligger helt i linje med Centerpartiet tes: ”Sverige är ett land som visar världen att det går att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp”.

Vi centerpartister kan hålla med om att tillgången på grön el har varit viktig för att produktionen av batterier och fossilfritt järn och stål hamnat i norra Sverige.

Men vi tror inte att det berott så mycket på en miljöpartistisk politik. Vi tror att tillgången på järnmalm och ingenjörskunnande har varit viktigare. Inte minst inom processindustri, geologi och metallurgi.

Vi blir glada om Miljöpartiet visar sig vara Norrlandsvänlig. Men då krävs det mer.

Vid sidan av gruvindustrin är skogsindustrin en viktig basindustri i norra Sverige. Inte minst är skogsindustrin viktig för Norrlands inland.

För Norrland och för klimatomställningen är det viktigt att vi kan ta tillvara våra mineraltillgångar. Det är viktigt att tillståndsprocesserna blir snabba och effektiva så att nya gruvor kan öppnas. Givetvis ska det ställas tuffa miljövillkor.

Snabba och effektiva tillståndsprocesser är också viktiga för de vägar, järnvägar och hamnar som behövs för att samhället ska kunna möta industrins behov.

Vi blir glada om Miljöpartiet delar vår åsikt om att Norrbotniabanan ska byggas så snabbt som möjligt.

Vi delar miljöpartisternas syn på Inlandsbanan och tvärbanan Storuman–Hällnäs. Utöver det så är testbanan Jörn–Arvidsjaur viktig.

För att vara ett Norrlandsvänligt parti gäller det att också bejaka bilen och vägtrafiken. För många i norra Sverige är bilen en nödvändighet. Därför är det viktigt att satsa på nya vägar och rusta upp gamla. Inte minst för landsbygdens skull.


Ämnen du kan följa