Det är eleverna som är viktigast

Att Skellefteås politiska majoritet vill nedvärdera elever i friskolor är ingenting nytt, skriver bland andra Lenita Hellman (M), ledamot i för- och grundskolenämnden.
Att Skellefteås politiska majoritet vill nedvärdera elever i friskolor är ingenting nytt, skriver bland andra Lenita Hellman (M), ledamot i för- och grundskolenämnden.

Skellefteås stora problem är att eleverna lär sig mindre, är otrygga och att skillnaden mellan starka och svaga elever ökar.

Replik 10 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Fredrik Stenbergs (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, och Jeanette Velanders (V), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, debattartikel ”Det är eleverna som är viktiga, inte ägarnas vinster”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 27 november 2020.

Den borgerliga alliansen ser mycket positivt i utredningen ”En mer likvärdig skola”.

För- och grundskolnämnden i Skellefteå var i många delar överens om kommunens remissyttrande. Det fanns dock ett par punkter där vi skiljde oss åt, exempelvis vad gäller skolpengen.

Alliansen står upp för valfrihet. Vi anser att elever i kommunala skolor och fristående skolor ska ges likvärdiga förutsättningar genom en likvärdig skolpeng.

I motsats till detta vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet premiera kommunala skolor framför de fristående.

Att Skellefteås politiska majoritet vill nedvärdera elever i friskolor är ingenting nytt.

I Skellefteå har majoriteten i alla tider arbetat mot friskoleetableringar och underminerat friskolornas förutsättningar. Till exempel flyttades ansvaret för gymnastikhallar till fritidsnämnden för att minska friskolornas ersättning.

I Skellefteå kommun är friskolorna företrädesvis mindre byskolor där kommunen dragit sig tillbaka genom politiska beslut.

Hur många av dessa landsbygdsskolor hade räddats som friskolor om samma politiker haft ett kommunalt veto?

Vår gissning är inga.

Skellefteås stora problem är inte friskolorna. Det är att eleverna lär sig mindre, är otrygga och att skillnaden mellan starka och svaga elever ökar. Det är resultatet av majoritetens misslyckade politik.

Det vill Alliansen ändra på. Bland annat genom att satsa 41,5 miljoner kronor mer än majoriteten på skola och utbildning.

Alliansen vill bygga en trygg kunskapsskola för framtidens Skellefteå.

Ämnen du kan följa