Den obligatoriska skolan ger barn möjlighet att mötas

När klyftorna i samhället växer blir de gemensamma mötesplatserna allt viktigare.
När klyftorna i samhället växer blir de gemensamma mötesplatserna allt viktigare.

Investeringar i en utbyggd förskola mot bredare barngrupper gav goda samhällsekonomiska effekter.

Replik 22 november 2020 08:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Charlotta Enqvists (gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå) och Rosalie Kellers, KD (ersättare i för- och grundskolenämnden) debattartikel ”Vi måste värna familjers självbestämmande”, publicerad i Norran och på norran.se onsdagen den 11 november 2020.

Kristdemokraterna lyfter i Norran (11/11 2020) kritik mot ett förslag som ursprungligen kommer från S-studenter.

Deras argument, att en obligatorisk förskola på något sätt skulle omyndigförklara föräldrarna, är väldigt märkligt i ljuset av att vi redan i dag har en existerande skolplikt och vad forskningen säger om förskolans betydelse.

Till skillnad från vad debattörerna antyder så är inte förskolan bara en lagringsplats för barn.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har granskat förskolans långsiktiga effekter.

De visar att investeringar i en utbyggd förskola mot bredare barngrupper gav goda samhällsekonomiska effekter och ledde till att barnen i framtiden tenderade att utbilda sig mer, få ökad lön och framtida sysselsättning.

Det är en effekt som är starkare i socioekonomiskt utsatta grupper.

Dagens förskola har inte bara en samhällsekonomisk effekt.

När klyftorna i samhället växer blir de gemensamma mötesplatserna allt viktigare. I den obligatoriska skolan har barn, oavsett bakgrund, möjlighet att mötas och utvecklas.

Det går i linje med forskningen: den avgiftsfria förskolan ökar kvinnors sysselsättningsgrad och är ett verktyg för att stärka integrationen. Föräldrarnas ansvar över barnens utveckling är betydande, men det är vår samhällsplikt att säkra så goda livsförutsättningar som möjligt. Där spelar en tillgänglig, avgiftsfri förskola en väldigt viktig roll.

Välfärdens villkor måste förbättras för att tackla personalbristen. Därför innebär erbjudandet om förskolan ett åtagande från det offentliga, som en del av återuppbyggandet av det starka samhället.

Barngrupperna ska inte vara för stora, kompetensen hos personalen ska inte saknas och det är ett åtagande vi inte är rädda att stå för.

Debattörerna lyfter själva att S-studenters ambitioner pekar ut en riktning där vi stärker vår förskola och dess personal, för barnens, för föräldrarnas och för samhällets skull.

Ämnen du kan följa