Replik: Förlossningsvård ska vara öppen på sommaren

Bristen på barnmorskor är en återkommande politisk fråga och situationen i länet är allvarlig.

Replik 24 mars 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Förlossningsvård ska vara öppen även på sommaren" publicerad i Norran den 21 mars 2022.

Förra sommarens- och julens stängning av BB i Lycksele, samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna på förlossningen i Umeå har sagt upp sig under ett år gör det extremt tydligt. 

När företrädare för Socialdemokraterna skriver att det ska finnas tre förlossningskliniker i länet, även på sommaren, glömmer de att de styrt i regionen i drygt 40 år. 

Det vi ser är resultatet av en långvarig politisk misskötsel, där Socialdemokraterna inte gett verksamheten rätt och tillräckliga förutsättningar. Läget inför den kommande sommaren ser inte bättre ut, hur tänker Socialdemokraterna lösa det? 

För det är uppenbart att den politiska majoriteten inte gjort det som krävs för att skapa förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning, trots att varningssignalerna funnits länge. 

Ett problem som har vandrat runt mellan förlossningarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele under lång tid. Resultatet är ett krisläge inom förlossningsvården.

De åtta miljoner kronorna som Socialdemokraterna slår sig för bröstet över kommer inte räcka för att skapa Sveriges bästa förlossningsvård. Det krävs politisk vilja för att få till en förändring. En vilja den styrande majoriteten inte uppvisat. 

Moderaterna ser allvaret i krisen och vill tillsammans med Alliansen satsa 30 miljoner kronor mer på förlossningsvården i länet. 

Att barnmorskor säger upp sig är en stark signal om att arbetsmiljöåtgärder krävs. Scheman behövs ses över och även barnmorskor ska kunna ta ut sin sommarsemester varje år. 

Vi vill uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund. Att de har dubbla legitimationer ska synas i lönekuvertet. Det behövs också fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen. 

Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar är öppna året runt. 

Ingen ska behöva åka 40 mil till förlossningen!

Charlotta Jansson Enquist (M), ersättare i regionstyrelsen

Elin Segerstedt Söderberg (M), ledamot i regionfullmäktige

Viktoria Sundin (M), ledamot i regionfullmäktige


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Det är otroligt viktigt med ett BB i Lycksele.

Det är otroligt viktigt med ett BB i Lycksele.

Här är investeringarna som föreslås för lasarettet nästa år – rivning och takbygge: "Det är en jätteutmaning"

Här är investeringarna som föreslås för lasarettet nästa år – rivning och takbygge: "Det är en jätteutmaning"