Barn och ungas välmående är allas ansvar

Socialdemokraterna vill vända på varenda sten för att barn- och unga ska få den hjälp de behöver.

En meningsfull fritid har en stor betydelse, skriver  Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i sin replik till Moderaterna.

En meningsfull fritid har en stor betydelse, skriver Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i sin replik till Moderaterna.

Foto:

Replik2022-03-01 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikel från moderaterna publicerad 24/2. ”Ungdomspsykiatrin i Västerbotten - bland de sämsta”

Vi är helt klart överens om att barn med behov av psykiatrisk specialistvård ska få den och man ska få den i tid. 

Men att som Elmer Eriksson, Åsa Ågren Wikström, Elin Segerstedt Söderberg och Joanna Forssén (M) påstå att lösningen skulle vara att blanda in privata företag vars syfte är att göra vinst håller vi inte med om. 

Nej, för att råda bot på att allt fler barn och unga mår dåligt behöver vi mer resurser och stärkt samverkan mellan kommun och region – inte ekonomiska marknadsexperiment.

 Att privatisera Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ökar inte antalet faktiska behandlare per automatik. Fler utförare: ja, men antalet utbildade läkare, psykologer och kuratorer blir inte fler i landet. 

Dessutom finns det exempel på regioner där införandet av vårdval för BUP lett till sämre tillgång och ökade kostnader för skattebetalarna.

Vi Socialdemokrater vill och ska vända på varenda sten för att barn och unga ska få må bra och när de inte gör det så ska de få den hjälp de behöver. Barn och ungas mående är en större fråga än bara BUP. 

Det går inte att få ner antalet barn och unga som mår dåligt genom att göra besparingar på förebyggande insatser. Barn och ungas grundläggande trygghet och goda uppväxtvillkor måste säkras. 

För att den psykiska ohälsan bland barn och unga inte ska fortsätta öka krävs ett outtröttligt och fortsatt förebyggande arbete.

Här vet vi till exempel att en meningsfull fritid har en stor betydelse. 

Därför har vi bland annat beslutat om två miljoner extra både till idrott- samt kultur för barn och unga i Västerbotten. 

Utöver mer glädje och ökad gemenskap vet vi att idrott bidrar till bättre folkhälsa, bättre studieresultat, bättre prestationer i arbetslivet, högre inkomst och ett mer självständigt liv.

Vi kommer inte bara stå och se på när fler barn och unga mår sämre. Men vi ska göra det som är för bäst barn och unga, inte vad som ger mest pengar till privata bolag.

 Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande