Att ersätta arbetslag med nybörjare går inte

Att hitta långsiktiga lösningar för matchning och utbildning till de gröna näringarna är viktigt, skriver Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.
Att hitta långsiktiga lösningar för matchning och utbildning till de gröna näringarna är viktigt, skriver Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.

I många arbetslag var det under 2020 stora problem med produktiviteten.

Replik 22 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Per-Olof Sjöös (förbundsordförande för GS-facket) debattartikel ”Historisk möjlighet för skogsbruket att göra skillnad”, publicerad i Norran och på norran.se torsdagen den 10 december 2020.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket, skriver i en debattartikel i Norran om kompetensförsörjningen i skogen i ljuset av den pandemi som för närvarande råder.

Det är korrekt att många näringar, däribland de gröna, är beroende av arbetskraft från andra länder. Däremot är det märkligt hur han kan få det till att bristen på arbetskraft löstes genom att ta in personer från lokalsamhället.

Av de många svenskar som anställdes av skogsentreprenörerna var det tyvärr få som klarade av jobbet. Det fanns självklart de som fungerade bra, men de utgjorde tyvärr undantagen.

Skogsbranschen såg ett ökat intresse från andra yrkesgrupper i våras. Då påbörjades utbildningar och man anställde deltagare från dessa. Dessvärre slutade många i förtid, Jobbet var mer krävande än vad de flesta hade trott.

Att ersätta hela arbetslag med nybörjare går inte i någon bransch. I många arbetslag var det under 2020 stora problem med produktiviteten fram till att den ordinarie arbetskraften var på plats.

Skogsbranschen och de gröna näringarna är självklart intresserade av att anställa personer som bor i Sverige.

Ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare är att ha kollektivavtal för sina anställda. Detta har samtliga medlemmar i Gröna arbetsgivare, för både svensk och utländsk arbetskraft.

Men i likhet med andra branscher och företag vill också våra medlemsföretag anställa personal som är yrkeskunniga.

Det är inte ovanligt att den utländska arbetskraften kommer från låglöneländer. Dock måste påpekas att när de arbetar i Sverige är det med kollektivavtalade löner.

Per-Olofs Sjöös påstående om att det inte skulle vara schysta löner och villkor i branschen är i bästa fall underligt, i värsta fall ett förkastande av hela kollektivavtalet, som han själv varit med och förhandlat fram.

Per-Olof Sjöö har rätt i att kompetensförsörjningen är någonting som företagen har en viktig del i, som i alla branscher.

Att hitta långsiktiga lösningar för matchning och utbildning till de gröna näringarna är viktigt. Där krokar vi gärna arm med GS-facket och andra intressenter.

Dock kan vi inte låta felaktiga slutsatser om vad som räddade årets säsong leda till en framstressad lösning

Ämnen du kan följa