Ansvarig politiker om förskoleplatserna

För- och grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg (S) replikerar på Centerpartiets debattartikel om förskolan (20/1).

Replik 7 februari 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har höga ambitioner för förskolan i Skellefteå. Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och förskolan är därför en strategiskt viktig verksamhet när Skellefteå kommun växer. Vi bygger förskolor i hela kommunen och när vi bygger förskolor vill vi göra det bra och hållbart för barn och medarbetare. 

Vi vill ju vara en hållbar plats för en bättre vardag. Den visionen gäller för hela kommunen. 

I Skellefteå kommun bedriver vi förskola på 82 enheter varav 11 % av dessa har fler än fem barngrupper. Vi har med andra ord en mycket stor geografisk spridning. Att ha möjlighet att erbjuda plats exakt där alla vårdnadshavare önskar kommer inte vara görligt. I en tid av kraftig tillväxt blir det ännu svårare. Det är klart att vi ändå ska göra det vi kan för att kunna erbjuda platser där önskemålen om platserna finns. 

För att planera och dimensionera platserna så arbetar vi som bekant med olika scenarion för befolkningsutvecklingen. Som alltid med prognoser så är sådana inte vattentäta men vi har inte någon annan planeringsmodell till buds. När vi bygger nya förskolor så använder vi oss av de nya lokalerna men äldre förskolelokaler som bedöms kunna fungera som förskola igen om behovet uppstår sparas i lokalbank.

Kompetensförsörjningen är en enorm utmaning för alla arbetsgivare i vår region, även om inte Centerpartiet har förstått det så är det faktiskt så. Att vi har en extremt låg arbetslöshet är självklart något positivt men samtidigt något som påverkar oss i stor utsträckning. Vi gör saker varje dag för att Skellefteå kommun ska bli en bättre arbetsgivare, och ungefär så resonerar och agerar nära nog samtliga arbetsgivare. 

Vi vill behålla de medarbetare vi har och vi vill rekrytera alla lämpliga potentiella medarbetare. Vi vet att vi inte alltid lyckas men det gör inte att vi ger upp. Vi tar nya tag för att klara välfärdsutmaningen där barns utbildning är av högsta prioritet. Utbildning och arbetsmarknad arbetar aktivt för att utbilda fler medarbetare till barnskötare och fler insatser är på gång för både barnskötare och förskollärare. 

Dialogen är viktig och under våren är möten för dialog inplanerade för medarbetare på alla 13 rektorsområden och fler olika aktiviteter för dialog planeras. 

Det här är några exempel och självfallet inte hela lösningen men för att lösa hela utmaningen behöver vi ta många små steg för att klara våra utmaningar. Det ska vi göra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa