Tre utmaningar i en nära framtid.

Från både världen och nationen får vi nu tydliga budskap om att förbereda oss för hårdare tider.

Krönikören ser stora utmaningar i frågan om att locka rätt kompetens till Skellefteå.

Krönikören ser stora utmaningar i frågan om att locka rätt kompetens till Skellefteå.

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Krönika2022-11-11 09:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag ska inte ge mig in i den diskussionen annat än att konstatera att inflation som kontras med räntehöjningar skapar utmaningar för både verksamhet och investeringar. Jag kan också konstatera att det inte ännu syns alls i Skellefteå. Här är problemen snarast överhettning. Det är svårt att få bostäder till alla de som behöver finnas här för att jobba och det har sedan en tid varit svårt att fylla utbildningsplatser till utbildningar som nästan hundraprocentigt leder till välbetalda jobb. 

För Skellefteå är det uppenbart att det finns för få skellefteåbor. Vi behöver lösa det på alla sätt vi kan - både genom att försöka underlätta för norsjöbor, pitebor och andra att kunna pendla till bra jobb, och att stimulera till inflyttning och bygga bostäder för allt vad investerares mod räcker. 

Skellefteå har hittills varit det största exemplet på den positiva sidan när det gäller den gröna industriomställningen. Etableringsbeslutet från Northvolt var startskottet också för viktiga följdinvesteringar, men de riktiga utmaningarna började efter beslutet. Det är nu som vi ser vidden av svårigheter i det som egentligen och naturligtvis är fantastiskt bra och en viktig utveckling för Norra Sverige. 

Investeringarna hänger ihop med Europas gigantiska fordonskomponentindustri. Det handlar om omställning av mer än 70 000 industrijobb bara i Tyskland. De andra batterifabriker eller komponentfabriker som investeras eller planeras har betydligt större närhet till sammansättningen av färdiga fordon, medan vi i norr har närheten till grön och förnybar energi till hittills konkurrenskraftiga priser. Vi kan dessutom utvinna viktiga mineral som är nödvändiga för tillverkning idag och imorgon. Dessutom finns ambitionen att bygga återvinning av slutförbrukade batterier för att tillverka nya. 

Vår uppgift nu behöver därför vara att knyta oss närmare värdekedjan. Vi behöver se sammanhanget med de planerade investeringarna i alla delar av värdekedjan för att stärka Sveriges ställning i EU. 

Då behöver vi vara tydliga på landets tre huvudsakliga utmaningar: Arbetskraften, mineralutvinningen och energiförsörjningen. Här går politiken i landet åt rakt motsatt håll: Vi ser signaler att det kommer att bli svårare att rekrytera kompetens från andra länder. Ny mineralutvinning har försvårats och senarelagts under de senaste tio åren och energifrågan tycks mest handla om ny kärnkraft.

Hur hanterar vi det?

Jonas Lundstöm, Verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad på Region Västerbotten