Så när ska vi ha en riktig diskussion om helheten?

Kommunerna äger inte alla frågor. Regionerna gör det inte heller. Marknaden tar inget helhetsansvar på sina axlar.

Att föra in konkurrens i samhället kan fungera om befolkningen är av en viss storlek. Men sällan här, i Arjeplog. Ett apotek räcker, skriver Britta Flinkfeldt, inlandsdebattör och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

Att föra in konkurrens i samhället kan fungera om befolkningen är av en viss storlek. Men sällan här, i Arjeplog. Ett apotek räcker, skriver Britta Flinkfeldt, inlandsdebattör och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Krönika2021-06-11 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att kommunerna har samma uppdrag och lyder under en likformig lag så är skillnaderna stora.

Skillnaderna är nästan alltid kopplade till befolkningsunderlaget.

Vi kan tvista om huruvida det borde få finnas hur små kommuner som helst. Men vi kan konstatera att trots flera utredningar så kommer vi knappast längre när det gäller att slå ihop kommuner för att öka befolkningsunderlaget.

En av orsakerna är att tätheten i de flesta fall inte skulle öka.

Med all min erfarenhet av att styra en glest befolkad kommun med litet befolkningsunderlag så kan jag inte säga att intresset från varken statsmakterna eller från marknaden är stort.

Att föra in konkurrens kan fungera om befolkningen är av en viss storlek. Men sällan här, i Arjeplog. Ett apotek räcker. En hälsocentral. En bilprovning – om vi nu hade någon.

Men intresset för att prata om de här sakerna är besvärande lågt. Och har så varit under lång tid.

Ta högre utbildning till exempel. 87 procent av Sveriges kommuner har en befolkning med lägre utbildningsnivå än genomsnittet.

Var och en får välja om hen vill utbilda sig eller inte. Men fakta säger att där det finns utbildning är folkhälsan bättre och tillväxten högre. Då duger det inte att det bara är i 13 procent av kommunerna som vi lyckas.

Eller diskussionen om huruvida posten klarar sitt uppdrag – att dela ut post. Som bemöts med att det inte vore klokt om posten hade monopol på att leverera paket. Jag tänker att det vore bra om någon levererar paket alla dagar. Så ser det inte ut i dag. Monopol eller inte.

Eller nästa diskussion om kommuner som miljömärks med utgångspunkt i om de använder elbilar. Utan att ta hänsyn till om det går att ladda elbilar i alla kommuner. För det gör det inte i dag. Inte ens i de kommuner där mest vattenkraft produceras.

Så när ska vi ha en riktig diskussion om helheten?

Kommunerna äger inte alla frågor. Regionerna gör det inte heller. Marknaden tar inget helhetsansvar på sina axlar. Men någon både se att det är en skillnad i dag och dra slutsatser.

Jag är nämligen säker på att så länge vi håller på så här, och gör livet svårare för en del av befolkningen, så länge kommer det att finnas plats för högröstade typer med grumliga agendor som levererar enkla lösningar på komplicerade problem.

Och det vi vet om sådana utsagor är de aldrig leder rätt.