Moderaterna har rätt, tillsätt kommissionen nu

Coronan har i praktiken satt hela den 400 år gamla svenska förvaltningsmodellen under lupp.

Krönika 27 maj 2020 05:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I april hävdade expertisen att Stockholm uppnår flockimmunitet mot coronan i juni. Nu är svaren mer undanglidande.

För inte så länge sedan stod smittspridningsprofessorn Jan Albert i Aktuelltstudion och svängde sig med handfasta siffror. Numera är han ”undrande och nyfiken” på hur smittan utvecklas till hösten.

Parallellt talas det om slutdatum och planeringshorisonter och regeringen tänker tillsätta en kommission för att utvärdera vad som egentligen hänt. Men helst när allt återgått till det normala, alltså mest i teorin än så länge.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill tvärtom ha den på plats redan till sommaren. Vilket framstår som helt rätt.

Coronakrisen är Sveriges svåraste på 75 år. Antalet döda närmar sig 4 000 och över 100 000 har förlorat jobbet.

Stora brister har uppdagats i vården, och framför allt inom äldreomsorgen.

Den ekonomiska krisen är samtidigt bara inne i inledningsskedet. Kommunernas skatteintäkter kommer att sjunka mycket och länge och statsskulden kommer troligen att fördubblas när regeringen ska täcka bortfallet.

Finansfolket tycker att aktieutdelningar underblåsta av skev och statlig penningpolitik är det viktigaste som finns.

Att se de större konturerna är svårare. Som moderatledaren Ulf Kristersson och partisekreteraren Gunnar Strömmer skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter (18/5 2020) är överblick svårt eftersom kriser till sin natur saknar förutbestämd struktur, vilket brukar lägga ”både uppenbara och tidigare okända problem i dagen”.

Den pågående soppan med uteblivna tester är ett tydligt exempel. Den oklara ansvarsfördelningen mellan regering och myndigheter en annan. Coronan har i praktiken satt hela den 400 år gamla svenska förvaltningsmodellen under lupp.

Det kommer inte att sluta där. Viruset kommer att förändra Sverige på komplicerade sätt.

Kriser kan göra samhällen starkare och bättre, men också rubba grundvalar och stryka ut politisk legitimitet på sätt som är svåra att avläsa när det sker. Finanskrisen 2008 i USA är ett exempel. Flyktingkrisen i Sverige 2015 ett annat.

Hur coronan kommer forma politiken och samhället vet ingen än, men ju mer underlag och bättre analys desto större chans att skingra dimmorna och formulera bra svar.

Det finns ingen anledning att vänta. Gör som Moderaterna och Kristdemokraterna säger och tillsätt kommissionen bums.

Ämnen du kan följa