Mineralprospekteringen måste öka

Sett över världen ökar antalet gruvor. I Sverige är det tvärtom.
Sett över världen ökar antalet gruvor. I Sverige är det tvärtom.

Vi bör uppmuntra till prospektering. Naturligtvis med tillbörlig hänsyn till tredje man och miljön.

Krönika 31 december 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så här års är det svårt att inte tänka på tiden. Hur snabbt ett år passerar.

För den som vill ha ett annat perspektiv: skänk Skelleftefältets gruvor en tanke.

Geologin som ger förutsättningarna skapades under en dramatisk period med vulkanutbrott och jordbävningar för nära två miljarder år sedan. Ett otal mineraliseringar bildades. De flesta har vi inte funnit ännu.

Men såna tidsperspektiv går inte riktigt att förstå. Mer fattbart är det århundrade som passerat sedan gruvan i Boliden startades, och de årtionden som sedan följde när Skelleftefältet blev ett ledande gruvområde som kom att betyda oerhört mycket för den regionala ekonomiska utvecklingen.

Sett över världen ökar antalet gruvor. I Sverige är det tvärtom. Gruvor har blivit en alltmer ovanlig företeelse och de områden som direkt berörs är jämförelsevis små.

De gruvor som finns tenderar dock att bli större, effektivare. Men som väl är förbättras även miljöarbetet kontinuerligt.

Följer man debatten kan man få känslan att det är tvärtom: att nya gruvor är på gång lite varstans, att tillstånd ges lätt och att konsekvenserna för miljön och tredje man är svårartade.

Att starta en gruva i Sverige i dag är en komplicerad process som tar lång tid. De fyndigheter som nu bryts hittades mestadels för många årtionden sedan.

De nya tillstånd som kom nyligen – för småskalig guldbrytning nära Vindelgransele – är de första i sitt slag på över 15 år.

Tillstånd för mer substantiella, nya gruvprojekt lyser med sin frånvaro. Samtidigt är det så att man varje år måste finna lika mycket ny malm som den som brutits. Om inte är det de facto frågan om en långsam avveckling.

Och Rönnskärsverket måste då exempelvis köpa in mer malm från andra länder. Detta är en negativ utveckling som sker gradvist och långsamt. Men som kan bli svår att vända.

Vart vill jag då komma med detta?

Att alla gruvprojekt är bra och att de bör få en enkel och snabb väg genom tillståndsprocessen?

Nej, alla gruvprojekt är inte bra eller önskvärda. Dock är jag övertygad om att det krävs mer och bättre arbete med att hitta nya fyndigheter. Ju fler prospekt som finns, desto större chans har vi att få fram bra och hållbara gruvor.

Så min poäng kan kokas ned till att vi inte bör ta bidraget från gruvorna för givet och att vi bör uppmuntra till prospektering.

Naturligtvis med tillbörlig hänsyn till tredje man och miljön.

Ämnen du kan följa