Mer än varannan svensk har ett ideellt åtagande

Föreningsliv, ideell sektor, folkrörelser, frivilligarbete, intresseorganisationer, NGO, nya sociala rörelser, volontärarbete, tredje sektorn, nonprofit, idéburen verksamhet, civila samhället. Kärt barn har verkligen många namn.

Krönika 29 april 2022 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppsjön av begrepp i svenska språket, med enstaka internationella lånord, för att beskriva fenomenet att engagera sig i något som inte ger betalt i pengar ger vid handen att det är något som ligger oss nära om hjärtat.

Det ideella engagemanget lyfts ofta som något unikt för Sverige, något vi är stolta över och gärna profilerar oss med. Vi bär arvet av väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Även lokalt framhålls det att ett rikt föreningsliv är en av Skellefteås styrkor och att föreningarna är en viktig kugge i samhällsmaskineriet. 

Mer än varannan svensk har ett ideellt åtagande. Engagemanget i Sverige håller sig stadigt över tid och är med internationella mått mätt exceptionellt stort. Pandemin har utmanat, men samtidigt stärkt det frivilliga engagemanget. 

Internationella skeenden som kriget och den pågående humanitära katastrofen i Ukraina ökar vår medmänsklighet. 

I Skellefteå pratar vi mycket om förändring. Om utveckling från sömning mellanstor kommun till attraktiv, framåtlutad internationell magnet. En samhällsomvandling som skapar oerhörda möjligheter, men som också ställer stora krav för att bibehålla tryggheten, säkerheten och tilliten. 

De som kommer till Skellefteå för jobb eller på flykt från kriser och konflikter delar inte alltid den svenska erfarenheten av folkrörelser. Många kommer från länder med svagt socialt kapital och begränsad tillit till samhällets institutioner och sina medmänniskor. 

Med människor från hela världen som flyttar till Skellefteå, behöver vi jobba sektorsöverskridande för att öppna upp, bjuda in och bedriva en reell marknadsföringskampanj för det gemensamma engagemanget. 

Tillsammans behöver vi förklara och visa värdet av att samordnat bjuda på sin tid och kraft utan ett öre i lön – men desto mer betalning i form av glädje, gemensamhet och meningsfullhet. Det kommer inte att hända av sig självt. 

De privata företagen spelar en viktig roll i att förmedla kontakter och motivera. Den offentliga sektorns erkännande av och stärkta stöd för civila samhällets värde är absolut nödvändigt. Då kan den ideella sfären fortsätta vara en spelare att räkna med i ett växande och tryggt Skellefteå – av alla och för alla. 

Alexandra Sundberg, verksamhetschef Röda Korset i Skellefteå 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa