Här kan Skellefteå sticka ut hakan

Det viktiga är möjligheten att ta sig dit man vill på rimlig tid till ett rimligt pris med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Krönika 7 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag är det en salig röra av bolag och verksamheter som har hand om de kommunala parkeringshusen.

En utredning föreslår att det bildas ett kommunalt bolag för driften av parkeringshusen. Det är bra. Det blir tydligare för användarna, och minskar risken att värdefulla skattekronor läggs på parkeringar som borde finansieras av användarna.

Men ska det verkligen vara ett parkeringsbolag?

Allt fler börjar tänka annorlunda när det gäller resande. För det är ju inte parkeringen i sig som är det viktiga. Det är möjligheten att bekvämt ta sig dit man vill på rimlig tid till ett rimligt pris. Givetvis med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Hållbar mobilitet är ett begrepp som används allt mer. Det syftar på att människor ska kunna transportera sig själv och sitt gods dit de vill på ett hållbart sätt.

Här borde Skellefteå sticka ut hakan. I stället för ett parkeringsbolag borde kommunen satsa på ett mobilietsbolag med ett tydligt uppdrag att genom samarbeten och innovation främja ett hållbart resande.

Med ökad inflyttning blir ytorna allt mer dyrbara. Lekplatser, uteserveringar, snöhögar, cykelbanor och grönytor ska rymmas mellan de nya bostäder och verksamhetslokaler som byggs.

Parkeringsytor på gator och i p-hus borde främst finnas för dem som inte har alternativ till bilen. Med framsynt planering och öppenhet för nya idéer kan det bli lättare för fler att välja andra färdmedel.

Genom att bredda perspektivet från parkering till mobilitet skulle ett bolag kunna arbeta med parkeringar, men också med åtgärder som gör det lättare att resa till och inom Skellefteå utan att vara beroende av bil.

I så kallade mobilitetshubbar kombineras olika rese- och transporttjänster. Till exempel ett parkeringshus där det också kan finnas utlämningsboxar för paket, biltvätt och olika typer av fordonspooler. Kanske kan du låna en elscooter eller lådcykel. Kanske vill du ta bussen en dag och låna en cykel nästa.

Bästa resultatet blir om det finns flera olika möjligheter.

Området ”hållbar mobilitet” utvecklas snabbt och kommunen borde ta chansen att vara med. Under de senaste åren har Skellefteå allt tydligare visat på ambitioner att ta en ledande roll inom hållbar utveckling i norra Sverige.

Genom att satsa på ”hållbar mobilitet” kan vi fortsätta den resan och samtidigt bidra till en enklare och friare vardag.

Ämnen du kan följa