Värderingar som strider för mer eller mindre gruvbryt

Den som söker förklara nödvändigheten av gruvor har att göra. Det tycks svårt för många att förstå att vi sedan stenåldern är beroende av att det bryts mineraler. Men det är ett jobb som måste göras.

Krönika 24 juni 2022 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En annan angelägen uppgift är att fundera på hur mycket gruvbrytning kommer behövas i framtiden?

Gruvbrytning är ett av de första ingreppen i naturen som krävs för att vi skall kunna leva våra bekväma och trygga, men tyvärr alltmer ohållbara liv.

Förändring krävs och det är i tankarna kring vilken typ av förändring som är möjlig och önskvärd som en viktig skiljelinje ofta går mellan de som ser med oro på gruvprojekt och de som är mer positiva. 

Eller för att vara mer modern och journalistisk i formuleringen – mellan de som älskar och de som hatar gruvor. 

Bland de som är positiva återfinns de som tror det möjligt att bibehålla vårt nuvarande sätta att leva och att vi kan åstadkomma detta med tekniska lösningar. En transition bort från fossilberoende, fortsatt ekonomisk tillväxt och bättre hänsyn till miljön.

Det kräver mer – inte mindre gruvbrytning. 

De som är negativa baserar sin övertygelse på att förändringen som krävs är mer radikal. Visionerna innefattar naturligtvis tekniska lösningar och innovation. 

Men, också att vi släpper fokus på ekonomisk tillväxt och i stället söker etablera nya ekonomiska system och tänkesätt. Med detta skulle behovet av gruvor inte behöva öka så mycket. 

Naturligtvis finns de som blandar tankar från båda positionerna. Risker finns dock i bägge. 

För de ”gruvpositiva” – att förändringen som krävs inte sker i tid. 

Trender i samtiden pekar åt det hållet - som att det Saudiska oljebolaget Aramco – världens största källa till växthusgaser – även är världens högst värderade företag. 

För de gruvnegativa finns risken att folk inte ställer upp på de stora förändringar som krävs. Att svåra konflikter skapas, kanske även ekonomiska kriser. 

Och detta gäller nog i högre grad i fattigare länder där varken klimat eller miljöfrågor prioriteras högt. 

Diskussionen som råder om gruvor i Sverige är inte särdeles sofistikerad. Den bör i högre grad baseras på en förståelse av värderingsgrunder. 

Man skall naturligtvis stöta och blöta fördelarna med enskilda gruvprojekt. 

Men börja gärna med att höra vad din meningsmotståndare baserar sina åsikter på - vad är visionen för framtiden? 

Om ni inte är överens i det skedet – ja då bör ni ta en djupare diskussion först. Innan ni tar er an gruvan där allt började…


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa