Frivilligt engagemang som förändrar

Kompetensen och drivet hos de frivilliga vaccinationsvärdarna skulle väcka avund hos vilken arbetsgivare som helst.

Det finns frivilliga värdar på plats för att skapa en trygg och trevlig känsla för de som ska vaccineras, skriver Alexandra Sundberg, verksamhetschef Röda Korset i Skellefteå.

Det finns frivilliga värdar på plats för att skapa en trygg och trevlig känsla för de som ska vaccineras, skriver Alexandra Sundberg, verksamhetschef Röda Korset i Skellefteå.

Foto: Johan Nilsson/TT

Krönika2021-04-01 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ibland kan samhällsdebatten få det att låta som om ”vi” helt avskaffats som personligt pronomen.

Möjligen frånsett när det används ställt emot ”dom”.

Det är en retorik som måste granskas och ifrågasättas innan den blir en självuppfyllande profetia. Som moteld behöver vi rikta ljuset på medmänsklighet och humanitet.

Under det senaste året har jag sagt det så många gånger att det börjar kännas tjatigt. Men det är en sanning som tål upprepas: folkrörelsen är inte död och engagemanget utanför den egna bekvämlighetszonen lever i allra högsta grad.

Vid vaccineringsmottagningen på Skellefteå Kraft Arena finns frivilliga värdar på plats för att avlasta vårdpersonalen och skapa en trygg och trevlig känsla för de som ska vaccineras.

Sju frivilliga per pass, två pass om dagen, fem dagar i veckan. Visst tvekade kring vår kapacitet att mobilisera 70 frivilliga i veckan fram till sommaren, men intresseanmälningarna strömmade in innan vi ens hunnit ut med annonsen.

Kompetensen och drivet hos de frivilliga vaccinationsvärdarna skulle väcka avund hos vilken arbetsgivare som helst.

Röda Korset ansvarar för samordningen och kontinuiteten. Vi står för de röda västarna med skyddsemblemet som skapar igenkänning och lugn. Men det är värmen och tryggheten hos de frivilliga som fyller västen som spelar roll.

Stora etablerade frivilligorganisationer dras ibland med ett rykte om byråkratisk tröghet och långsamma beslutsvägar. Positionerna flyttas stadigt framåt, men en otålig samtid vill se snabba förändringar.

Enskilda sakfrågor blir kanske viktigare än föreningslojalitet. Utan att tumma på vår trovärdighet och legitimitet behöver vi i föreningslivet vara följsamma till hur människor vill engagera sig.

Och vad viktigare är. Vi behöver säkerställa att vår verksamhet alltid är relevant och svarar upp till de behov som finns.

Det handlar om att fånga röster som annars inte blir hörda, att vårda breda nätverk, att identifiera gapen i samhällsmaskineriet.

När vi, som i vaccinationsarbetet, kan komplettera det offentligas uppdrag nyttjar vi våra olika styrkor till max.

Uppenbart är att när det finns ett konkret uppdrag och ett tydligt mål så finns tveklöst också tiden, kraften och viljan att delta.

70 frivilliga vaccinationsvärdar och en växande reservlista är inte en tillfällighet. Det är en viljeyttring från medmänniskor som bidrar till den förändring de vill se.