Folkmängden ökar – och minskar

Befolkningssiffrorna för årets tre första kvartal har publicerats. Sveriges befolkning ökade under denna period med 56 000 personer, vilket är ovanligt lågt. Nativiteten faller medan invand¬ringsnettot håller uppe siffrorna.

Krönika 16 december 2022 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fyra län minskar sin befolkning: Blekinge (- 34), Gävleborg (- 277), Västernorrland (- 634) och Norrbotten (- 289). Västernorrlands kräftgång fortsätter således, och lyftet för Norrbotten syns inte till. Västerbotten ökade sin befolkning med 1 259 personer varav Umeå (813) och Skellefteå (798) stod för hela ökningen och mer än så. De kompenserar även för att tolv av länets kommuner minskar sin befolkning. 

Tittar vi specifikt på flyttnettot så tappar alla Norrlandslän utom Jämtland folk mot övriga Sverige. Västernorrlands nettoförlust mot övriga Sverige är - 517, Västerbottens - 60 och Norrbottens - 780. Att Norrbotten tappar så mycket mot övriga riket är bekymmersamt. Invandringen kompenserar dock även i denna del. 

I Västerbotten ökar tre kommuner sin befolkning: Umeå (813), Skellefteå (798) och Lycksele (9). Trots att Umeå har den högsta befolkningstillväxten i Norrland i absoluta tal, kan ändå konstateras att Umeås folkökning gått in i en långsammare fas. Om Umeå ska nå sitt befolkningsmål på 200 000 invånare till år 2050 krävs en årlig befolkningsökning på i genomsnitt 2 500 personer, och den siffran är man inte i närheten av för närvarande. Skellefteås befolkningsmål på 90 000 invånare till 2030 förutsätter en befolkningsökning på 2 000 personer per år igenomsnitt. Även Skellefteås ökning behöver således accelerera. 

Tolv kommuner i Västerbotten minskar sin befolkning. Största tappen i absoluta tal hittar vi i Storuman (- 83), Vilhelmina (- 63) och Vindeln (-44). 

I Norrbotten ökar två kommuner sin befolkning: Luleå (316) och Piteå (43). Övriga tolv kommuner minskar. Luleå kämpar på, men förmår inte vara det draglok för Norrbotten som Umeå varit för Västerbotten i mer än 50 års tid, och som Skellefteå numera också är. Sundsvall (- 39) har det ännu tuffare som regional motor i Västernorrland. Dessutom är Härnösand (-126) tillsammans med Karlskrona (- 53) de enda residensstäder i Sverige som minskar sin befolkning. 

Hur går det då för de utpekade tillväxtkommunerna i Norrbotten? Inte så bra. Boden (-80), Gällivare (- 3) och Kiruna (-72). I östra Norrbotten är det riktigt dystra siffror trots IKEA och Kaunis Iron: Haparanda (- 139), Övertorneå (- 70) och Pajala (- 60).

Lars Lustig, länsråd länsstyrelsen Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa