Ett viktigt år för vår del av landet

De märkligaste sändningarna i TV och radio utspelar sig på nyårsafton. Hur ska man göra någonting intressant genom att bara berätta vad klockan är?

Krönika 30 december 2022 09:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ändå känns det som att aftonen lämnar ett helt år bakom sig och morgonen efter finns ett nytt år med rena ritblock och nya färgpennor. Jag nöjer mig med att konstatera att det är nyttigt att dela in tillvaron så att man kan utvärdera det som varit och titta framåt samtidigt.

För Skellefteå och för Övre Norrland var det här året ett viktigt år: Flera steg togs för att göra vår del av Europa till den plats där omvandling ska ske. För Skellefteås del är omvandlingen redan här med investeringen och följdinvesteringarna i batteritillverkning för Europas bilindustri. I Norrbotten arbetas det för att gå vidare med investeringar i bland annat fossilfri ståltillverkning.

Det nya året ger oss en hel del att fundera på och kanske att oroas kring. De investeringar som är genomförs och som planeras är alla beroende av några grundläggande förutsättningar: Det är viktigt med rimliga priser för arbete och material för bygg- och anläggningsarbete, tillgång till produktionsresurser, rimliga energi- och bränslekostnader. Ännu viktigare för att kunna räkna hem en investering är tillgången till riskvilligt kapital, som då är beroende av rimliga räntenivåer.

Världsekonomins inbromsning ger oss många utmaningar i alla avseenden. Dessutom förutsätter investeringarna här också en samhällsomvandling av historiskt slag.

Samtidigt pågår nu en debatt i huvudstaden kring att investeringsplanerna i industriomställningen är för komplexa och riskfyllda och därför behöver stoppas. En ledarskribent i Svenska Dagbladet leker med ord för att till och med försöka få det till att en tillfällig minskning av LKAB:s avkastning ska betraktas som ett regionalpolitiskt stöd. Det är samma sorts företrädare för samma sorts argumentation som användes för att ifrågasätta de investeringar i vindkraft som gjordes i norr, som nu saknas i söder.

Här finns avgörande fördelar för att etablera framtidens energiintensiva industri. Investeringarna i kraftfull energiproduktion från förnybara och fossilfria energikällor gör vår del av landet attraktiv för investeringar. Det är ingen slump, utan resultatet av kloka och avvägda beslut från företags- och samhällsaktörer i Skellefteå och på andra ställen i Norra Sverige.

Nu behöver vi alla företags- och samhällsaktörer jobba för nya bostäder och rimliga livsmiljöer för alla nya västerbottningar som behöver komma. Gott nytt år!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa