Det hårda arbetet att lära sig något måste få ta tid

"Statistik från SCB visar att en tredjedel av alla elever arbetar med läxor mindre än tre timmar per vecka. En stor del av eleverna lägger alltså högst en halvtimme per dag åt läxor."
"Statistik från SCB visar att en tredjedel av alla elever arbetar med läxor mindre än tre timmar per vecka. En stor del av eleverna lägger alltså högst en halvtimme per dag åt läxor."

Hur stor del av barn och ungdomars liv ska skolan ta egentligen? Det finns inget enkelt svar på den frågan, men en sak är uppenbar. Som samhälle kan vi inte på samma gång klaga på att skolan misslyckas och samtidigt kräva att den ska ta mindre utrymme i barnens och ungdomarnas liv.

Krönika 9 december 2022 11:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ligger det något i påståendet att skolan misslyckas? Ja, den lever inte upp till de mål som vi som samhälle satt upp. Var sjunde elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet och 30 procent av skolungdomarna tar aldrig gymnasieexamen. Skolorna i Norranområdet är inget undantag.

Beror skolans misslyckanden på att den får ta för lite tid i anspråk? Ja, kanske. Statistik från SCB visar att en tredjedel av alla elever arbetar med läxor mindre än tre timmar per vecka. En stor del av eleverna lägger alltså högst en halvtimme per dag åt läxor.  Skolverket har kartlagt elevers frånvaro. 

Hösten 2020 hade en av tio elever i årskurs nio ogiltig frånvaro på 5 procent eller mer. De eleverna är alltså frånvarande minst en halv dag varannan vecka. Analyser av denna statistik visar att variationer i läxläsning och skolnärvaro dels hänger ihop med kön dels med socioekonomiska faktorer. 

Pojkar ägnar i genomsnitt mindre tid åt läxläsning än flickor och de har i genomsnitt högre frånvaro. Barn från hem med stabil ekonomi och sammanboende föräldrar som dessutom har studerat på högskola ägnar i genomsnitt mest tid åt läxor och har högst närvaro i skolan.

Det finns risker med att försöka förbättra skolan genom att tala om läxor och ogiltig frånvaro. Risken är att det blir eleverna eller deras föräldrar som görs till problemen. Någon skulle kunna klaga på dem och säga att ”skolan hade lyckats mycket bättre om bara föräldrarna hjälpte sina barn att förstå hur viktig den är”. 

Jag har svårt att se det konstruktiva i den typen av klagomål. Samtidigt finns det en viktig insikt i informationen om närvaro och läxläsning. Ingen är duktig i skolan av födseln. Den som lär sig mycket gör det genom att lägga tid och arbete på det.

Det finns alltså skäl för varje skola att visa sina elever att de inte är förutbestämda att lära sig mycket eller lite. Det är därför bra när skolor är noga med att följa upp elevers frånvaro. Det är viktigt att skolor ger kloka läxor som varje elev klarar av att arbeta med självständigt. Det är värdefullt att skolor erbjuder läxhjälp när elever behöver det. 

Sammantaget kommer sådana skolor upplevas som att de tar tid från annat i elevernas liv. Min åsikt är att de behöver få göra det.
 

Andreas Westerberg, lärare och doktorand


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa