Det är faktiskt klimatsmart att jobba med gruvor

Älvarna och framsynta investeringar är grunden till att Norrland lockar till sig den ena stora investeringen efter den andra.
Älvarna och framsynta investeringar är grunden till att Norrland lockar till sig den ena stora investeringen efter den andra.

Allt fler pekar på att skiftet bort från kol och olja – med bibehållen ekonomi och välstånd – kommer att kräva tillgång till mycket mer metaller och mineraler.

Krönika 10 december 2021 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våra ungdomar mår inte bra.

Det hör vi allt oftare.

Klimatfrågan spökar säkerligen.

Framtiden synes mer osäker än förr.

De flesta av oss mår bättre när vi – i vår lilla värld – kan göra något klimatsmart.

Den svenska gruvsektorns företrädare påpekar gärna att deras produkter är klimatsmarta. Det stämmer. Den fundamentala orsaken därtill är att vår elproduktion till försvinnande liten del är baserad på fossila bränslen.

Denna fantastiska fördel – baserad på älvarna och framsynta investeringar – är grunden till att Norrland nu lockar till sig den ena stora investeringen efter den andra.

Jämfört med de flesta länder i världen är vi lyckligt lottade. Vi är jämförelsevis mindre känsliga för följderna av klimatförändringarna och vi har vår klimatsmarta el.

Om elen kommer att räcka till råder det som bekant delade meningar om.

Men om det är svårt att få fram tillräckligt med klimatsmart el här så är det en stilla viskning i jämförelse med de utmaningar som världens större ekonomier står inför. De är i mycket högre grad beroende av fossila bränslen.

På COP26 i Glasgow – Förenta nationernas klimatkonferens – blev många upprörda över att skrivningarna rörande fossila bränslen inte blev hårdare. Samtidigt ökar användningen och i Kina öppnas nya kolkraftverk var och varannan vecka.

Det är nog för att vem som helst ska må kymigt. Det kommer uppenbarligen att krävas omfattande insatser för att vända utvecklingen.

Allt fler pekar på att skiftet bort från kol och olja – med bibehållen ekonomi och välstånd – kommer att kräva tillgång till mycket mer metaller och mineraler.

Detta dilemma benämns ”grönt mot grönt”. För att rädda oss från klimatförändring och förlorad biologisk mångfald krävs miljöförstörande gruvbrytning.

Men detta är till viss del en förlegad och gammaldags föreställning.

Visst, en gruva har alltid stor påverkan på plats. Men malmer som är värda att bryta är ovanliga och i ett landskapsperspektiv tar de inte stor plats. Med god planering och modern teknik ska påverkan inte behöva upplevas utanför själva gruvområdet.

Det är möjligt att få fram mineralerna på ett miljömässigt bra sätt, speciellt i vårt land.

Att på ett ansvarsfullt sätt jobba med gruvfrågor kan vara att bidra till en bättre framtid.

Det hoppas jag att fler ungdomarna ska inse och på så vis ska vi sedan alla kunna se framtiden an med större tillförsikt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa