Yrkesprogram ger goda jobbmöjligheter

Nu är det dags för Västerbottens 2900 niondeklassare att välja gymnasieutbildning.

Debatt 19 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den som väljer yrkesprogram kommer att ha goda förutsättningar för att klara sig fint på arbetsmarknaden i framtiden.

Att hitta medarbetare med rätt kompetens är den enskilt största frågan som hämmar företagens utveckling. Det är kanske svårt att tro när arbetslösheten är hög och 1,3 miljoner svenskar inte kan försörja sig själva.

Våra medlemsföretag sysselsätter två tredjedelar av alla som jobbar i privat sektor. Vi frågar regelbundet företagen hur deras rekryteringssituation ser ut. Vid hälften av alla rekryteringar letar företagen i Västerbotten efter en medarbetare med utbildningsbakgrund från gymnasieskolans yrkesprogram.

Men trots att det är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar är det allt färre som söker sig till yrkesprogrammen. 

För att möta arbetsmarknadens behov skulle 40 procent av eleverna behöva ta examen från ett yrkesprogram och börja jobba efter gymnasiet. Idag väljer knappt var tredje elev yrkesprogrammen. Om ingenting görs kommer det saknas 300 000 yrkesutbildade till 2035.

Det här är inte bara ett problem för näringslivet i Västerbotten. Företagen är en viktig del av lösningen på de flesta utmaningar som samhället står inför idag. 

Ungdomsarbetslösheten är på rekordhöga nivåer. I SCB:s arbetskraftsundersökning från september uppgick ungdomsarbetslösheten till 24,1 procent. Samtidigt visar siffror från SCB att hälften av de som läser gymnasieskolans samhällsprogram inte har gått vidare till högskolestudier tre år efter examen. 

Många av dem har betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och inte sällan lägre lön än den som har gått en yrkesutbildning.

Att välja en yrkesutbildning leder inte bara till jobb. Man håller även dörren öppen för högskolestudier då möjligheter till högskolebehörighet ges inom befintliga yrkesutbildningar.

Gymnasievalsperioden är även en utmärkt tid för kommunerna i Västerbotten att fundera på hur utbudet av utbildningar matchar företagens rekryteringsbehov. 

Företagen måste kunna få tag i medarbetare med rätt kompetens även i framtiden. 

Då gäller det att vi tillsammans kan öka attraktiviteten för gymnasieskolans yrkesprogram och berätta om de goda möjligheter som finns för den som väljer ett yrkesprogram.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa