Vuxenutbildningen viktigare än någonsin

Vuxenutbildningen kan bidra till den kickstart för ekonomin som så många efterfrågar.

Svenska för invandrare (SFI) som är en helt nödvändig språngbräda in i det svenska samhället.

Svenska för invandrare (SFI) som är en helt nödvändig språngbräda in i det svenska samhället.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2020-07-03 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När arbetslösheten skjuter i höjden och många tvingas omvärdera sin framtid får vuxenutbildningen en särskild betydelse.

Den ger en chans till den omställning som både individen, företagen och samhället behöver.

Nu måste vuxenutbildningen få de bästa förutsättningarna. Inte minst gäller det svenska för invandrare (SFI) som är en helt nödvändig språngbräda in i det svenska samhället.

Lärarna inom vuxenutbildningen har haft det extra besvärligt under coronapandemin. Vår granskning visar att hälften av dem inte klarade av att genomföra undervisningen enligt plan.

Därför är det inte så förvånande att sju av tio lärare inom komvux uppgav att arbetsbelastningen ökat.

Den ökade arbetsbelastningen ska ses i ljuset av att pressen på lärarna inom vuxenutbildningen ökat under lång tid. Lärare har fått undervisa på kurser med fler än 50 deltagare.

Det påverkar förstås möjligheten att bedriva undervisning med hög kvalitet.

Vi i Lärarnas Riksförbund har visat att det finns skillnader mellan de lärare som arbetar på utbildningar som upphandlats, och de som arbetar inom vuxenutbildning i kommunens egen regi.

De som arbetar hos en annan utbildningsanordnare är mer missnöjda med sin lön och övriga arbetsvillkor.

Dessa skillnader riskerar att utjämnas.

Detta eftersom många kommuner, i en tid med allt kärvare ekonomi, tvingas anpassa verksamheten i egen regi till att bli mer jämbördig med den som kan köpas på entreprenad, alternativt upphandla utbildningen.

Exempelvis har Örnsköldsviks kommun valt att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad. Lärartätheten har mer än halverats hos den upphandlade anordnaren.

Lärarnas Riksförbunds kräver att utbildningssystemet inte splittras upp ännu mer och att entreprenadssystemen omedelbart avvecklas.

Dessutom måste de som har ansvaret för vuxenutbildningen – kommunerna – genomföra en kraftsamling för att kunna erbjuda lärarna attraktiva arbetsvillkor.

Vuxenutbildningen kan bidra till den kickstart för ekonomin som så många efterfrågar.

Men då måste politikerna ge utrymme för att rätt förutsättningar ska finnas.