Vindkraften behövs för klimatet och för jobben

Vindkraften kan snabbt minska klimatutsläppen, samtidigt som den skapar nya jobb och pressar elpriset.

Utbyggnaden av vindkraften i Västerbotten kan minska utsläppen av växthusgaser med 3,3 miljoner ton.

Utbyggnaden av vindkraften i Västerbotten kan minska utsläppen av växthusgaser med 3,3 miljoner ton.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2020-10-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften i Västerbotten behöver byggas ut.

Det anser Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Det skapar stora möjligheter för länet och dess kommuner.

Klimatkrisen är en ödesfråga. De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras mellan 2020 och 2030.

Parallellt måste våra ekonomier återuppbyggas efter coronapandemin.

Det kan verka omöjligt, men det finns lösningar. Vindkraften kan snabbt minska klimatutsläppen, samtidigt som den skapar nya jobb, pressar elpriset och kan attrahera nya industrier till Västerbotten.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten utvecklar nu en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. De vill öka vindkraftens elproduktion från 20 TWh 2019 till 100 TWh 2040.

Det motsvarar mer än halva Sveriges framtida elanvändning.

Trots denna ökning kommer det att behövas färre vindkraftverk än i dag, tack vare den tekniska utvecklingen med större, högre och effektivare verk.

För att vi ska klara energi- och klimatomställningen behöver det produceras 7,5 TWh landbaserad vindkraft i Västerbotten, vilket kan jämföras med den nuvarande nivån om 2,0 TWh. Det finns flera fördelar med en sådan utbyggnad.

För det första kan vi kraftigt minska klimatutsläppen, främst genom en snabb och omfattande elektrifiering av fordon och industrin. Utbyggnaden i Västerbotten kan minska utsläppen av växthusgaser med 3,3 miljoner ton, vilket motsvarar omkring sju procent av Sveriges utsläpp.

För det andra skapas nya jobb. Utbyggnaden i Västerbotten kan skapa 1 100 nya jobb under byggnationen, baserat på beräkningar från Vindkraftcentrum, och långvarig sysselsättning för drift under hela vindkraftverkens livslängd. Dessutom pressar vindkraften elpriset vilket kan locka elintensiva företag att etablera sig i länet.

Det finns ett starkt stöd för vindkraftsutbyggnaden. I en ny nationell Sifo-undersökning svarar 61 procent ja på frågan: ”Anser du att din kommun bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige.” Bara 25 procent svarar nej.

För att underlätta utbyggnaden bör kommunerna få ta del av fastighetsskatten från vindkraft. Samtidigt bör klimatnyttan viktas tyngre i tillståndsprocessen.

Vi hoppas att Västerbotten vill vara med och göra Sverige till ett föregångsland i klimatomställningen.