Vindkraft till havs ett måste för att möta elbehovet

Havsbaserad vindkraft kan skapa stora nyttor för det svenska elsystemet, inte minst i form av lägre och jämnare elpriser.

Debatt 10 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk industri har börjat resan mot fossilfrihet.

Man efterfrågar ett snabbt och stort tillskott av fossilfri el till låga priser.

Vindkraften har bäst möjligheter att möta det behovet.

Svensk Vindenergi har låtit Thema Consulting Group, som analyserar energimarknader, undersöka det framtida elbehovet i Sverige samt potentialen för den havsbaserade vindkraften.

Analysen visar att Sveriges elbehov ökar snabbt och kan komma att uppgå till 370 TWh 2050. Det är nästan en tredubbling jämfört med dagens elanvändning på 140 TWh.

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att möta det ökande elbehovet. 2050 kan den stå för 167 TWh, vilket är nästan hälften av det förväntade elbehovet.

Havsbaserad vindkraft kan dessutom skapa stora nyttor för det svenska elsystemet som helhet, inte minst i form av lägre och jämnare elpriser.

Politiska låsningar och konflikter måste stå åt sidan till förmån för en bred samsyn om den havsbaserade vindkraftens möjligheter att snabbt elektrifiera Sverige. Vi som undertecknar denna debattartikel vill se reformer inom följande områden:

- Ge kommuner med potential för havsbaserad vindkraft – eller annan fossilfri elproduktion – tydliga ekonomiska drivkrafter att bidra till elproduktionen.

- Förstärk stamnätet och ta höjd i elnätsutbyggnaden för den havsbaserad vindkraftens möjligheter att leverera el.

- Planera för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft i havsplanerna. Ta fram en konkret handlingsplan för att möjliggöra en utbyggnad av havsbaserad vindkraft och förbättra den nationella organisationen för elektrifieringsarbetet.

- Förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. Se till att de nyttor en etablering medför vägs in i ett tillståndsbeslut, till exempel klimatnytta.

- Ändra reglerna för en mer rättssäker kommunal tillstyrkan, inför ett mer förutsägbart system för Försvarsmaktens tillståndsprövning och samordna arbetet mellan ansvariga myndigheter och departement för mer effektiva beslutsprocesser.

Havsbaserad vindkraft kan bidra storskaligt till industrins omställning.

Nu krävs genomgripande reformer för att investeringarna ska ta fart.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa