Vill vi politiker vara populära eller förändra?

Västerbotten ska vara en plats där människor gärna stannar för en längre eller kortare period.
Västerbotten ska vara en plats där människor gärna stannar för en längre eller kortare period.

Dokumentet är ambitiöst. Nu återstår att se om alla beslutande politiker är lika ambitiösa.

Debatt 24 november 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag (24/11 2020) klubbas den regionala utvecklingsstrategin igenom av regionfullmäktige i Västerbotten.

Dokumentet är ambitiöst. Nu återstår att se om alla beslutande politiker är lika ambitiösa.

Utvecklingsstrategin innehåller två övergripande mål: 2030 ska Västerbotten vara en levande och cirkulär plats.

I dokumentet beskrivs en levande plats som en plats där människor gärna stannar för en längre eller kortare period.

Här ska det finnas goda förutsättningar att växa upp och bli gammal. Här ska människor vilja arbeta, turista, leva och uppleva. 2030 ska vi i Västerbotten ha hanterat det ekonomiska utanförskap som finns. Vi ska också ha tryggat vår livsmedelsförsörjning och ställt om till ett hållbart jord- och skogsbruk.

Det andra målet, att Västerbotten ska vara en cirkulär plats, beskrivs som en förutsättning för att vi ska klara av klimatomställningen. Vi ska ta hand om våra naturresurser och de ekologiska systemen för att Västerbotten ska vara en levande plats även för framtida generationer.

Begreppet cirkulär plats kan för många låta abstrakt. Ett cirkulärt system betyder att resurserna som används ska gå tillbaka till resursbanken. Det innebär bland annat att all energi och bränsle som vi använder ska komma från förnybara källor som vind, sol, vatten och till viss del biologiskt material.

Likadant kan vi tänka inom väldigt många områden. Förutom transport bland annat matproduktion, kläd- och prylkonsumtion och bygg- och renoveringsbranschen.

Miljöpartiet är tydliga med att omställningen måste ske nu. Varje transportmedel ska vara koldioxidneutralt, hela uppvärmningssystemet bygga på utsläppsfria system och allt vårt avfall måste gå att återvinna.

För att få ett annat resultat än tidigare krävs ett annat sätt att arbeta. Det kräver nya beslut. Och det är inte alltid populärt.

Vill vi politiker vara populära eller vill vi förändra? Och är vi beredda att börja med oss själva?

Målen är självklara. Inte minst med tanke på att i vår regionplan, vilket är Region Västerbottens högsta bestämmande dokument, säger att vi ska vara en ”ledande miljöregion”.

Nu gäller det att visa vad vi går för.

Nu börjar prövningen. Det kommer att krävas hårt arbete, målfokus, jävlar anamma men framför allt: mod.

Ämnen du kan följa