Vilka hjälpinsatser bidrog du med via din skattsedel?

I dag är deklarationen en förenklad snabb process på Skatteverkets hemsida och via sms. Bland inkomst- och kontouppgifter redovisas även hur mycket vi betalar i skatt.

Debatt 3 maj 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2021 var ett tufft och utmanande år för många människor, både här hemma och i andra länder. 

Pandemin förde med sig nedstängningar, en inbromsad ekonomi världen över. Där många förlorade sina inkomstmöjligheter. Ökad fattigdom har lett till att de humanitära behoven ökat dramatiskt. Konflikter har eskalerade och många regioner drabbades 2021 av torka och översvämningar på grund av klimatförändringarna med matbrist som följd. 

Varje år redovisar biståndsmyndigheten Sida hur vi arbetat för att minska fattigdomen och förtryck i världen även om allt som är viktigt inte går att mäta i siffror.

Här är några av de många viktiga insatser där du som skattebetalare bidragit:

6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom solcellsdrivna pumpar genom uppförandet av 1 488 solenergidrivna vattenpumpar i 41 länder.

Ett första vaccin mot malaria godkändes av WHO.

880 människorättsförsvarare och journalister sattes i säkerhet i Afghanistan, och 500 afghanska journalister och mediearbetare kunde sättas i säkerhet i landet.

12 000 etiopiska flickor som utsatts för könsstympning fick vård.

40 000 kvinnor i Guatemala, de flesta urfolkskvinnor, kan nu försörja sig på lokala marknader. 

I Tanzania installerades 13 200 skoltoaletter och 5 000 stationer för handtvätt. 1 100 grundskolor som saknat en tillförlitlig vattenkälla har fått miljöanpassade tankar för lagring av regnvatten och 423 av skolorna har fått nya brunnar.

Nätverk med 15 000 människorättsförsvarare fick skydd, både off-line och online.

I Turkiet nåddes 30 miljoner människor av en kampanj mot våld mot kvinnor på nätet. 50 influerare och offentliga personer ställde sig bakom, inklusive de mest populära fotbollslagen.

I Somalia har 64 högriskområden med 80 000 invånare har fått infrastruktur som förebygger översvämning.

91 300 människor i 80 lokalsamhällen i Sydsudan kunde föra dialog om konflikter om land, vatten, marknader och handelsvägar, vilket ökade den upplevda tryggheten och säkerheten.

Det svenska biståndsarbetet fortsätter, och där bidrar alla som betalar skatt i Sverige till att skapa en hållbar utveckling i världen.

Carin Jämtin, generaldirektör Sida


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa