Viktigt att inte glömma att röra på sig

Såväl vana motionärer som sällanutövare riskerar att komma av sig. När fler behöver hitta sin rörelse.
Såväl vana motionärer som sällanutövare riskerar att komma av sig. När fler behöver hitta sin rörelse.

Snart tio månader in i pandemin är det uppenbart hur rimliga krav på fysisk distans ökar stillasittandet.

Debatt 16 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I slutet av förra månaden presenterade Världshälsoorganisationen WHO nya riktlinjer för fysisk aktivitet.

En viktig påminnelse i en tuff tid. Coronapandemin sliter hårt på vården, på ekonomin, men också på var och en av oss. Tillvaron är begränsad och påverkad av oro. Mer än någonsin, behöver kroppen röra på sig.

WHO räknar med att fem miljoner dödsfall om året kan undvikas om befolkningen är mer aktiv.

De nya riktlinjerna lyfter fram fler hälsofördelar med fysisk aktivitet än tidigare. Bättre mental hälsa, sömn och hälsorelaterad livskvalitet har lagts till listan som sedan tidigare bland annat berör effekter på cancer och andningsvägar.

Nytt i rekommendationerna är 2,5–5 timmars fysisk aktivitet i veckan.

För första gången understryks vikten av att all rörelse räknas. Det tidigare kravet på minst tio minuters aktivitet har ersatts av ”viss fysisk aktivitet är bättre än ingen”. Sverige måste göra verkstad av detta.

Snart tio månader in i pandemin är det uppenbart hur rimliga krav på fysisk distans ökar stillasittandet.

Coronapandemin kullkastar inbitna vanor. Motionssverige anpassar verksamheten för en ny tid. Men såväl vana motionärer som sällanutövare riskerar att komma av sig. När fler behöver hitta sin rörelse.

Summan av de många hemmakontoren, pressen inom de yrken som måste utövas på arbetsplatsen, oro och tristess bland äldre som isolerat sig och de yngres långa skärmtimmar kräver att vi skapar nya gemensamma normer för rörelse.

Sänker trösklarna för vad som räknas dit.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något:

- Samhällsplanerare och lokala beslutsfattare kan agera för att rörelse ska bli lätt och lustfyllt i människors närmiljö.

- Arbetsgivare kan underlätta rörelse i medarbetares vardag. Uppmuntra användning av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

- Nationella beslutsfattare, myndigheter och politiker kan påminna om vikten av fysisk aktivitet.

- Motionssverige kan fortsätta tillgängliggöra ännu mer träning både digitalt och utomhus.

- Och var och en av oss kan sätta ett kryss på handen. För att påminna oss själva, och andra om att all rörelse räknas.

Det är en väldigt speciell tid. Vi är mer beroende av varandra än någonsin, samtidigt som vi inte kan vara tillsammans som vanligt. Håll dig till det enkelt: tvätta händerna, håll avstånd och glöm inte att röra på dig.

Ämnen du kan följa