Viktigt att hålla i och hålla ut för ekonomi i balans

Vi kan konstatera att föregående års upparbetade underskott är borta och att det strukturella underskottet har halverats.

Vi ser positiva resultat vad gäller tillgänglighet, väntetider och jämlik vård, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Vi ser positiva resultat vad gäller tillgänglighet, väntetider och jämlik vård, skriver bland andra Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Foto: Per Strömbro/Region Västerbotten

Debatt2021-04-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2020 var året då vi inte ställde in utan ställde om.

Ett omtumlande och annorlunda år med en pandemi som varit en stor utmaning för hela samhället, inte minst för vården.

Regionens medarbetare har med stort allvar och professionalism tagit sig an de utmaningar som är kopplade till pandemin.

Västerbotten sticker ut inom flera områden. 82 procent har högt förtroende för hur regionen hanterat och mött pandemin. Bäst i landet.

Vi ser även positiva resultat vad gäller tillgänglighet, väntetider och jämlik vård.

Omställningen har varit snabb och drivit på stora förändringar. Med digitala lösningar har vi påskyndat utvecklingen mot en god och nära vård där regionen hittat nya sätt att möta länets medborgare.

Bland annat har antalet digitala vårdmöten ökat från 94 till 2 142, något som också minskat resandet. Det har haft en positiv effekt på regionens miljö- och klimatpåverkan.

Preliminära siffror visar att regionen minskat sina koldioxidutsläpp med sju procent jämfört med föregående år. Det är en stor förbättring inom området miljö och klimat.

Politiskt antog vi en Regional utvecklingsstrategi 2021–2030. En strategi för fortsatt utvecklingsarbete i hela vårt län, från fjäll till kust. Med fokus på hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet ska vi bli en mer sammanhållen region som ligger före i omställningen.

Även betydelsen av gott samarbete mellan kommun, region och stat har utmärkt sig under året.

Det statliga stödet har spelat en stor roll för vår ekonomi.

När vi nu summerar 2020 kan det konstateras att föregående års upparbetade underskott är borta och att det strukturella underskottet har halverats. Regionen har ett balanskravsresultat som uppgår till 376 miljoner kronor.

Likt pandemin krävs det dock att vi håller i och håller ut för en ekonomi i balans och att vi följer den omställningsplan vi tidigare beslutat om. Det kräver att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt med rätt personal på rätt plats utifrån medborgarnas behov.

Det är för tidigt att dra slutsatser om hur pandemin kommer att påverka vår framtid. Men en sak är säker; den har gett oss en unik möjlighet att ta tillvara digitaliseringen och med den ta ett stort kliv framåt.

Vi ska också fortsätta utveckla samverkan på alla plan, vilket visat sig vara nyckeln till en framgångsrik omställning.

Våra utmaningar är gemensamma och de måste mötas tillsammans.