Viktigt att barn till sexköpande föräldrar orosanmäls

Av forskning och erfarenhet vet vi att kriminalitet hos en förälder kan påverka ett barn negativt. Köp av sexuell tjänst är idag ett sexualbrott enligt brottsbalken.

Debatt 13 juni 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det borde därför vara naturligt att det görs en orosanmälan till socialtjänsten när en person som är förälder lagförs för detta brott. Det är tyvärr inte alltid fallet. 

En orosanmälan till socialtjänsten innebär att en utbildad socionom gör en bedömning om det kan finnas skäl att titta närmare påbarnets situation. 

Det är rimligt att det ska göras om en förälder uppenbarligen anser det vara okej att köpa sig tillgång till en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna behov. 

Att köpa en kropp är en form av övergrepp. 

Ett samtycke kan inte köpas, och att betala för sexuell tjänst är därför att utnyttja en person, som oftast på ett eller annat sätt befinner sig i en mycket utsatt situation.

 Vi vet också mycket väl idag att de personer som väljer att köpa sex i högre grad ägnar sig åt könsbaserat våld. Våld, som drabbar hela familjen. 

Det är därför bra att undersöka dels om det förekommer annan brottslighet som innebär att barn till sexköpande personer far illa i sin vardagsmiljö, och också om den person som köper sex är villig att ta emot stöd för det för att undvika att ett kriminellt beteende fortsätter. 

Den bedömningen kan endast göras om information kommer till socialtjänsten för kännedom via en så kallad anmälan om oro. 

Med en bra dialog mellan kommun och polis, där man från socialtjänstens håll är tydliga med att man vill att det ska alltid ska skickas en orosanmälan i samband med köp av sexuell tjänst, kan vi se till att det alltid görs. 

Jag är därför glad att Skellefteå arbetarkommuns repskap i veckan beslutade att ge partiets förtroendevalda i uppdrag att initiera ett samordningsinitiativ, så att vår kommun - tillsammans med polisen - kan säkerställa att detta alltid sker. 

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Att barn till sexköpande föräldrar automatiskt orosanmäls är en viktig förebyggande åtgärd för att snabbare upptäcka barn som lever i utsatta miljöer. 

Malin Berglund, ordförande Skellefteå S-kvinnor


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa