Skola i världsklass – för Skellefteås bästa

Centerpartiet vill ha en utbildning som ger våra barn och unga bästa möjliga förutsättningar till en god uppväxt, oavsett om de bor på landsbygden, i tätorten eller i stan. Skellefteå behöver satsa mer på lärande och utbildning för en skola i världsklass.

Debatt 18 juli 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med en större skolbudget kan vi bättre klara en likvärdig och jämställd skola, med utbyggd kulturskola och trygga miljöer. I hela kommunen. För elevernas bästa.

Centerpartiet vill ha förskolor och skolor som passar alla barns olika behov. Vi vill göra en utvärdering hur de befintliga storförskolorna fungerar. 

Vi anser att närheten till barnomsorg och skola är viktig för familjer. Det ger en bättre och tryggare vardag. Vi tror även på möjligheten att välja skola och huvudman. Etablering av fler fri-förskolor behövs. Centerpartiet anser att Skellefteå behöver fler OB-förskolor.

Rimligt stora barngrupper och delaktig personal ger både trygghet och ett bra lärande. Med mindre barngrupper hinner lärarna se och stötta barnen/eleverna bättre. Det skapar en hälsosam arbetsmiljö för både barn, elever och personal. Centerpartiet vill att För- och grundskolenämnden får i uppdrag att implementera Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek i Skellefteå.

Centerpartiet vill satsa mer på barnomsorg, skolor och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på landsbygderna. Vi vill utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor.

Många barn och unga mår dåligt idag. Det påverkar ofta vardagen för hela familjen och skolgången för barnen väldigt negativt. Specialpedagogiskt stöd och elevhälsa behöver stärkas för att främja barn- och elevers psykiska hälsa och för att bättre kunna stötta elever med funktionsnedsättningar och nyanlända till gymnasiebehörighet.

Gymnasieexamen öppnar dörren till arbetsmarknaden för våra ungdomar.

Därför måste fler ungdomar ges stöd att klara studentexamen eller studiebevis. Skellefteå har behov av en till gymnasieskola och inom vuxenutbildningen behöver vi ett brett utbud. Vi vill ha fler högskoleprogram och yrkesutbildningar till Campus.

Centerpartiet har en tydlig och bra politik om hur vi vill att skolverksamheterna ska utvecklas. Så att alla barn och ungdomar ges en god utbildning och en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. För Skellefteås bästa. 

Maria Bernsson, C, vice gruppledare

Katarina Larsson, C, ledamot, för- och grundskolenämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val2022

Debatt: "Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

"Vänsterpartiet vill anställa fler personer, inom äldreomsorgen, för att ta hand om de ej direkt vårdnära uppgifterna som städ, tvätt, matlagning och socialt umgänge"

Debatt: "Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

"Digitala armband med larmknappar har gjort underverk vid fallolyckor i hemmet"

Debatt: "Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

"Väntetiderna på operation i Sverige är 145 dagar - I Västerbotten får patienter vänta ännu längre"

Debatt: "Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

"Moderaterna vill minska onödig och dyr byråkrati, krångel samt annan ej vårdnära verksamhet"

Debatt: Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård

Alliansen tycker att Skellefteå behöver bättre vård
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Nu har ni blivit av med en till …

Nu har ni blivit av med en till …

Debatt: "Vi fortsätter att arbeta för mindre förskolegrupper"

"Vi fortsätter att arbeta för mindre förskolegrupper"

Tre förskolor i Skellefteå stänger – flyttar in i storförskola: ”Just nu handlar det om att bygga en så trygg organisation som möjligt”

Tre förskolor i Skellefteå stänger – flyttar in i storförskola: ”Just nu handlar det om att bygga en så trygg organisation som möjligt”

Nytänkande dansföreställning – se dansen som ska inspirera: ”Det är spännande att publiken består av barn”

Nytänkande dansföreställning – se dansen som ska inspirera: ”Det är spännande att publiken består av barn”

Insändare: Kan inte Skellefteå ha en bokbuss?

Kan inte Skellefteå ha en bokbuss?
Visa fler