Moderaterna sätter fokus på kunskap och studiero

En bra skolgång är avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. En bra skola är centralt för ett växande Skellefteå.

Debatt 20 juli 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårt mål är att Skellefteås skolor ska vara i toppklass, där eleverna når kunskapsmålen. Vi inser även att olika elever har olika behov och vill bejaka valfrihet mellan såväl kommunala skolor som friskolor genom ett aktivt skolval.

Samtidigt som Moderaternas mål är bättre skolresultat och tryggare skolor ser vi att Socialdemokraternas viktigaste fråga är att jaga de få friskolor som finns i kommunen. Det är endast ett försök att skyla över den egna misslyckade politiken, som får betyget F (icke godkänt).

Idag lämnar var femte elev Skellefteås grundskolor utan fullständiga kunskaper och elever som har det tufft halkar efter ytterligare. De genomsnittliga studieresultaten (meritvärdet), som kan förväntas av Skellefteås elever, har sjunkit de senaste 6 åren och ligger under jämförbara kommuner. 

I gymnasieskolan är det fler än var fjärde elever som lämnar utan examen. I förskolan är barngrupperna skadligt stora, med över 17 barn per grupp i genomsnitt, vilket är långt från Skolverkets riktlinjer.

Över tid har lärare och pedagoger inte gets de förutsättningar som krävs, i form av resurser och verktyg. Därför prioriterar Moderaterna förskola, skola och utbildning i budgeten.

Vi vill se förskolor med olika inriktningar, både i kommunal och i enskild regi och i rimligt stora barngrupper. Vi vill succesivt minska barngruppernas storlekar och nå Skolverkets mål.

Det är i klassrum som eleverna ska få sina kunskaper av behöriga och motiverande lärare. Därför vill vi satsa på lärarna. Det handlar dels om löner, dels om att lärarna ska få utföra det kunskapsuppdrag som de är utbildade till. Vi vill rensa i lokalt beslutad byråkrati, som lärarna förväntas göra, och tillföra stödresurser runt lärarna ute på skolorna.

Det ska vara ordning och reda i klassrummet och på skolorna. Vi vill förebygga droganvändning med drogtester och införa passerkort för elever och personal, så att obehöriga inte kommer in på skolorna. Vi vill införa ordningsomdömen och lärare och rektorer ha utökade möjligheter att ingripa mot elever som stör ordningen.

Moderaterna vill att alla elever, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen utifrån sina egna förmågor och behov. Vi vill ha en skola som möjliggör klassresor. Det kräver fokus på mer kunskap i skolan, och lugn och ro i klassrummet.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa