Skellefteå blir tryggare med Moderaterna

Moderaterna är partiet för trygghet, lag och ordning. Vi vill att Sverige, Västerbotten och Skellefteå ska vara tryggt.

"Vi har sett flera medialt uppmärksammade grova brott, skjutningar på öppen gata i Boliden, öppen droghandel och att det uppstått social oro på olika platser", skriver Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd.

"Vi har sett flera medialt uppmärksammade grova brott, skjutningar på öppen gata i Boliden, öppen droghandel och att det uppstått social oro på olika platser", skriver Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd.

Foto: Jenny Petersson

Debatt2022-07-04 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hederliga människor inte ska behöva utsättas för misshandel, inbrott, rån och andra allvarliga brott mot person.

På flera platser i Sverige ser vi hur kriminaliteten breder ut sig. Vi ser tilltagande gängkriminalitet och dödliga skjutningar vid sidan av den så kallade vardagsbrottsligheten.

Vi vill stärka rättsväsendet med pengar och fler verktyg. Det handlar bland annat om fler poliser på gator och torg. 10 000 fler polisanställda till år 2024. 

Vi vill även införa skärpta straff och genomföra åtgärder mot ungdomsbrottslighet.

Skellefteå har historiskt varit en trygg kommun, men de senaste åren har otrygghet ökat. Vi har sett flera medialt uppmärksammade grova brott, skjutningar på öppen gata i Boliden, öppen droghandel och att det uppstått social oro på olika platser.

Undersökningar visar att nästan hälften av Skellefteås tjejer, i grundskolans årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, känner sig otrygga. Det är den högsta uppmätta siffran någonsin och bekräftar att otryggheten bitit sig fast på stadigt höga nivåer.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna tar Moderaterna denna negativa utveckling på stort allvar. 

Vi vill inte att södra Sveriges kriminalitet flyttar till Skellefteå och har återkommande lagt förslag för att stärka det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vi satsar mer på skolan, så att eleverna ges möjlighet att klara kunskapskraven och får en bra start i livet. 

Vi vill även säkerställa att skolan är en trygg och drogfri miljö, exempelvis med slumpvisa drogtester, inpasseringskort och vid behov rondering av narkotikahundar. 

Därtill satsar vi på socialtjänstens fältverksamhet, kommunens yttersta linje i arbetet mot droger.

För att öka tryggheten i olika miljöer vill vi sätta upp trygghetskameror på brottsutsatta platser, satsa på fler ordningsvakter, att det ska lysa där människor bor, sanera klotter vid upptäckt samt bygga bort platser som upplevs otrygga.

För att motverka akut social oro i samhället vill vi inrätta ambulerande trygghetscenter där kommunen, polis och räddningstjänst ska samverka utifrån behov, brottsförebyggande eller reaktiva åtgärder för ökad trygghet. 

Moderaterna är det politiska alternativet för alla som vill ha trygghet, lag och ordning i Sverige, Västerbotten och Skellefteå.

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun