Vi vill ha en förlossningsvård som fungerar

För en tid sedan kom beskedet att förlossningsvården i Lycksele ska hålla stängt i tre veckor i sommar på grund av bristen på barnmorskor.

”Förlossningsvården i regionen har under flera års tid haft svårigheter med bemanning av barnmorskor” skriver Maria Lundqvist-Brömster, regiongruppledare (L), i debattartikeln.

”Förlossningsvården i regionen har under flera års tid haft svårigheter med bemanning av barnmorskor” skriver Maria Lundqvist-Brömster, regiongruppledare (L), i debattartikeln.

Foto: Emil Langvad/TT

Debatt2021-08-04 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är djupt beklagligt och visar tydligt den brist på långsiktig personalpolitik som sittande majoritet har.

För oss liberaler är personalen regionens viktigaste resurs. Enligt regionens mål ska region Västerbotten vara en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas. Vi liberaler kan konstatera att här finns det mycket kvar att göra. Pandemin har krävt många stora uppoffringar hos personalen, men arbetsmiljöproblematik har funnits långt före pandemin och kommer att finnas fortsatt om inte något händer. Denna sommar drabbade det förlossningen i Lycksele. 

Förlossningsvården i regionen har under flera års tid haft svårigheter med bemanning av barnmorskor. Svaret vi liberaler får från den sittande majoriteten är att det är svårt att rekrytera barnmorskor i hela landet, men det svaret räcker inte för oss. Dessutom får vi också höra att regionen har utbildat 39 barnmorskor men det kommer att bli fler. Problemet är bara att dessa nya barnmorskor väljer att jobba i primärvården då arbetsmiljön inom förlossningsvården är allt annat än bra. Detta känner S, MP och V mycket väl till men ändå står vi inför samma akuta läge varje sommar.

Vi liberaler vill ha en förlossningsvård i regionen som fungerar året runt på alla tre sjukhusen. Beslutet om att stänga i Lycksele i sommar under tre veckor drabbar ett 50-tal blivande föräldrar som är bosatta i den del av länet som till ytan är lika stort som Belgien. Liberalerna ser det som självklart att alla kvinnor i Västerbotten ska ha rätt till en trygg graviditet och förlossning.

Personal inom flera yrkeskategorier lämnar regionen just på grund av avsaknaden av en långsiktigt god personalpolitik, vilket också är väldigt oroande.

Liberalerna vill satsa på utbildning, fortbildning och forskning. Vi prioriterar karriärtjänster och allmän specialisttjänstgöring för sjuk­sköterskor, fler platser för allmän- och specialisttjänstgöring för läkare och specialistutbildning för undersköterskor. Liberalerna vill erbjuda en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Regionen ska som arbetsgivare erbjuda en långsiktig och uthållig personal- och lönepolitik.

Hälso och sjukvården måste avbyråkratiseras. Inga dokument i världen ger oss bättre sjukvård och hälsa om vi inte har en frisk arbetsmiljö för skickliga yrkesgrupper med engagemang, tid och mandat.