Vi vill att hela norra Västerbotten ska växa

Northvolts etablering har inneburit ringar på vattnet. Ringar som vi vill ska spilla över på våra grannkommuner, skriver bland andra oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).
Northvolts etablering har inneburit ringar på vattnet. Ringar som vi vill ska spilla över på våra grannkommuner, skriver bland andra oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Ett växande Skellefteå kan i förlängningen innebära en hel region av tillväxt.

Debatt 16 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå är inne i en tid av förändring och framtidstro.

En tid av tillväxt och utveckling.

Northvolts etablering har knappast kunnat undgå någon. Det är en etablering som fått ringar på vattnet i form av att fler företag vågar satsa på att etablera och utveckla sig i Skellefteområdet.

Vi moderater och kristdemokrater ser fördelarna med att dessa ringar också spiller över på våra grannkommuner.

Ett växande Skellefteå kan i förlängningen innebära en hel region av tillväxt. Men för att det ska bli möjligt krävs det god samverkan med våra grannkommuner, där vi kan dra fördelar av varandra i stället för att utarma varandra.

Skellefteås tillväxt får inte ske på bekostnad av till exempel Norsjö kommun.

Från vårt håll ser vi hellre möjligheterna med att även Norsjö får del av kakan i form av ökad växtkraft.

God infrastruktur är en grundförutsättning för detta. Vi behöver vägar och allmänna kommunikationer som ger människor möjlighet att smidigt förflytta sig inom länet.

Vi kan inte sticka under stol med att Skellefteå kommun tacksamt tar emot de människor som flyttar hit för jobb och på så sätt ger kommunen ökade skatteintäkter.

Men samtidigt behöver vi vara ödmjuka och inse att dagspendlarna från våra grannkommuner också kommer att spela en viktig roll för tillväxten.

En förnyad utredning om pendeltågstrafik på Skelleftebanan mellan Bastuträsk och Skelleftehamn, kopplat till Northvolts etablering, skulle vara en viktig del i denna infrastruktur. Likväl som att anpassa väg 95, mellan Boliden och Skellefteå, för den ökande trafiken.

Företagsklimatet är viktigt för en växande region. Det gäller både Skellefteå som Norsjö.

De kringetableringar till Northvolt som märks i Skellefteå är ingen omöjlighet att de även kan ske i Norsjö. Längre avstånd är det inte mellan orterna att underleverantörer kan välja att etablera sig även i våra grannkommuner.

Här behöver vi som politiker ständigt vara på tårna för att se till att skapa och upprätthålla goda förutsättningar för företagarna. Det är i små och medelstora företag som arbetstillfällen skapas – inte minst i landsbygdskommunerna.

Vi vill också ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag på hur vi kan involvera våra grannkommuner, som Norsjö, i Skellefteregionens tillväxt. En expansion som genom kloka politiska beslut kan få positiva effekter på hela norra länsdelen.

Det är tillsammans vi växer.

Ämnen du kan följa