Även anhöriga ska känna sig trygga med att vårdgivaren

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder.

Debatt 1 september 2022 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Norsjö står inför ett antal utmaningar de närmaste åren, antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras.

För oss moderater är det därför viktigt att äldre ska ha möjlighet att välja omsorgsgivare inom äldreomsorgen. Därför vill vi införa LOV (Lagen om valfrihet) i Norsjö kommun. LOV innebär att den äldre som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen, men det innebär lika mycket att den äldre kan välja bort dålig och ineffektiv omsorg. 

För oss är det kvaliteten som är det viktiga, inte vem som utför omsorgen. 

Både den som är i behov av äldreomsorg, men även de anhöriga ska känna sig trygga med att vårdgivaren, och självklart kunna göra sig förstådda och förstå personalen. Därför anser vi att språktest ska göras vid rekrytering. Språktestet handlar inte om att utestänga personer från vårdyrket, utan att få rätt person på rätt plats. Språkkunskaper är något som gagnar alla, både brukare, kollegor och den anställde själv. 

En annan viktig trygghetsfråga är att kunna efterfråga utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom äldreomsorgen. Det görs redan idag inom bland annat skolan och idrottsvärlden, och vi moderater anser att du ska kunna känna samma trygghet inom äldreomsorgen. 

Vi vet hur viktig kosten är för de äldre och ser med stor oro på att undernäringen ökar bland den åldrande befolkningen. Maten ska inte bara vara näringsriktig, utan det är minst lika viktigt att den ser aptitlig ut och smakar gott, samt att möjligheten att äta gemensamt med andra finns. 

Undernäring leder inte sällan till fallskador och behovet av att använda laxerande läkemedel ökar, samtidigt som bristen på social gemenskap inte sällan bidrar till användningen av antidepressiva läkemedel. 

Vi vill att både vård- och omsorgsboendena samt trygghetsboendena som finns i Norsjö ska erbjuda gemensamma måltider för de äldre som så önskar. Detta kan med fördel göras tillsammans med privata aktörer. 

Världens bästa vardag ska gälla livet ut. Rösta för förändring 11:e september! 

Håkan Jansson (M), toppkandidat Norsjö

Mattias Andersson (M), kommunkandidat Norsjö

Charlotta Jansson Enquist (M), kommunkandidat Norsjö 


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Gusta(v)sson ser ut att få fortsätta – partikamrater hoppar av: ”Ett större svek att sitta kvar” • ”Saker hänger inte riktigt ihop”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”

Ovanliga klagomålet till kommunen – väljare känner sig lurad: ”Egentligen skulle vi ha omval”
Visa fler
Läs mer!

Debatt: "Vi har tydliga signaler på att omsorgen inte fungerar på ett bra sätt i Norsjö kommun"

"Vi har tydliga signaler på att omsorgen inte fungerar på ett bra sätt i Norsjö kommun"

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren

Ny undersökning: Det här är Norranläsarnas viktigaste valfrågor • Överlägsna vinnaren • Oväntade bubblaren
Visa fler
Ämnen du kan följa