Vi sverigedemokrater prioriterar annorlunda

I regeringens vårbudget lyste påkallade behov för landets museer och kulturhistoriska besöksmål med sin frånvaro.

Debatt 6 juni 2020 12:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige och vår omvärld befinner sig i ett mycket allvarligt läge.

Coronapandemin drar fram som en farsot.

Kulturen blöder och människor berörs.

Under denna omtumlande tid har vi sverigedemokrater sett en dyster helhetsbild växa fram.

Länsmuseerna vädjar till regeringen att få ta del av de avsatta pengarna till kulturen. Centralmuseernas samarbetsråd anger att man räknar med en förlust i miljardklassen.

Scenkonsten räknar inställda föreställningar i tusental och ekonomiskt bortfall i mångmiljonklassen. Biografbranschen har ett publikbortfall på snart sagt 100 procent. Och så vidare.

Låt oss därför syna regeringen.

För det första. Regeringen aviserade tidigt ett bidrag till delar av kulturlivets aktörer. I det stora hela ett positivt besked, även om vi hade velat se en diskussion gällande lån kontra bidrag.

Fördelningen av bidragen var däremot otydlig. Medan regeringen funderade på hur de skulle fördelas fick några få delar av kulturlivet stöd. Andra stod på ruinens brant och vissa tvingades avsluta sin verksamhet.

Regeringens senfärdighet är under all kritik.

För det andra. I regeringens vårbudget lyste påkallade behov för landets museer och kulturhistoriska besöksmål med sin frånvaro. Budgeten innehöll också en rad felprioriteringar.

Vi sverigedemokrater ifrågasätter att man vaskar fram 200 miljoner kronor till permanent ökat mediestöd i en redan subventionstyngd sektor, samtidigt som man fullständigt nonchalerar andra delar – som kulturarvet.

Vi prioriterar annorlunda.

Vi sverigedemokrater vill att regeringen omedelbart anammar vår kulturarvsmiljard.

Där ingår en nationell kulturarvsfond, en statlig fond för öppna museer över hela landet och ett särskilt ROT-avdrag för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer som både bevarar vårt kulturarv och stimulerar ekonomin.

Vi vill även avveckla regeringens höjning av biomomsen som slagit hårt mot småbiograferna runt om i landet, samt rulla tillbaka förstatligandet av filmpolitiken som lagt sig som en våt filt över branschen.

Sist men inte minst noterar vi att regeringen yrvaket upptäckt att det finns en nation, ett gemensamt vi och ett behov av nationell sammanhållning. Plötsligt är EU-flaggor utbytta mot svenska fanan på presskonferenser och i kavajslagen.

Nationalstaten återupprättas vid behov.

Vi uppmanar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) att anamma vår kulturarvsmiljard. Det skulle signalera handlingskraft och framtidstro för några av de värst drabbade aktörerna.

Varje krona i dag är en rätt spenderad investering för morgondagen.

Den konservativa oppositionen i riksdagen är öppen för konstruktiva samtal.


Ämnen du kan följa